Необходимост от допълнително оптимизиране и разширяване на оперативното присъствие през настоящата 2024 г. чрез разкриване на нови позиции в страни и зони, в които Държавна агенция "Разузнаване" (ДАР) към момента не разполага с или поддържа ограничено разузнавателно присъствие. През 2023 г. беше активизирана работата за разширяване на агентурния апарат на ДАР. Това са показали преглед и анализ на задграничните структури на ДАР, пише в доклад за дейността на агенцията за миналата година. Документът е публикуван на сайта на Министерския съвет.

В него се посочва още, че през 2023 г. е възстановена прекъснатата в предишни периоди работа на някои задгранични резидентури, като същевременно е увеличен капацитетът на други задгранични структури с цел цялостно активизиране на разузнавателната дейност по основните направления.

Основни приоритети в оперативната работа на ДАР през 2023 г. са били активна разузнавателна дейност и оперативни дейности в държави, генериращи рискове и заплахи за сигурността или интересите на България и партньорите ни от ЕС и НАТО, както и придобиването на актуална, своевременна и достоверна разузнавателна информация по основните задачи, стоящи пред агенцията.

В доклада се обръща внимание, че ресурсното осигуряване на агенцията позволява поддържането на постигнатото ниво на разузнавателна работа, но очертаващото се като трайно недофинансиране на дейността на ДАР възпрепятства преодоляването на кадровия дефицит, технологичното обновление и придобиването на нови способности, предава БТА.

От агенцията посочват, че въпреки активната и целенасочена работа за набиране на кадри, процентът на незаетите щатни бройки в ДАР остава висок. Основните причини за това са свързани с психологическа непригодност на кандидатите, както и нисък коефициент на интелигентност и ниско ниво на обща култура, в повечето случаи несъответстващи на образователно-квалификационната степен, която притежават. Сред причините е и недоброто здравословно състояние на кандидатите.

В доклада на ДАР се посочва още, че през 2023 г. не е установен нерегламентиран достъп до класифицирана информация и не са констатирани случаи, пораждащи преки рискове или заплахи, засягащи персоналната, физическата и индустриалната сигурност, сигурността на комуникационно-информационните системи и криптографската сигурност, насочени към ДАР, към други държавни структури и служби за сигурност на България или на структури на ЕС и НАТО.

 Пълният доклад на разузнавателната агенция ВИЖТЕ ТУК>>