За постигане на целите си в европейските страни Русия продължи да използва широк инструментариум от хибридни средства. Това се посочва в годишния (2022 г.) доклад на Държавна агенция "Разузнаване" (ДАР).

Според доклада външната среда на сигурност през 2022 г. беше трайно влошена в резултат на военната агресия на Руската федерация (РФ) срещу Украйна и произтичащите от нея рискове и заплахи. Руската инвазия се превърна в директно предизвикателство за европейската архитектура за сигурност и демократичните принципи и устои на международното право.

Руската агресия срещу Украйна създаде нови сериозни предизвикателства и забави започналото възстановяване на глобалната икономика от пандемията от COVID-19. Рязкото повишаване на цените и рискът от недостиг на енергоресурси, суровини и хранителни стоки, както и нарушаването на веригите за доставки предизвикаха засилване на инфлационния натиск и забавяне на икономическия растеж в световен мащаб. Предизвикателство за европейските държави беше също осигуряването на алтернативни на руските доставки на петрол и природен газ, пише още в доклада на ДАР, цитиран от БТА.

Негативно въздействие върху външната среда на сигурност оказваха активността на терористични структури, действията на държавни и неправителствени фактори за хибридно въздействие, трансграничната организирана престъпност и нелегалната миграция. От ДАР посочва, че ЕС и НАТО запазиха ролята си на основни стабилизиращи фактори в глобален и регионален план.

В годишните си доклади Държавна агенция "Национална сигурност" и Служба "Военно разузнаване" също посочват, че войната в Украйна влияе най-много на България.