На заседание на Комисията по политиките за българите в чужбина министърът на правосъдието Христо Иванов заяви, че в рамките на законодателната инициатива за изменение на законодателния режим за даване на българско гражданство са направени някои предложения, предаде БГНЕС.

Той смята, че радикалното ускоряване на процедурата ще върви чрез промяна във философията й. Вместо да се търси установяване на документална и историческа принадлежност и произход към българско гражданство, да се премине към логика, в която лицето да заявява такава принадлежност.

Ако отговаря на определен тип характеристики, може да положи изпит по български език и покаже познания по въпроси, които показват привързаност към българската нация, тогава да му се дава българско гражданство.

Това ще съкрати значително времето, усилието и административния капацитет, а и е по-логично като подход. Практиката в много от европейски страни е такава, сподели министър Иванов.

Изслушването на Христо Иванов бе относно направения съвместно с Държавна агенция за българите в чужбина анализ на дейността на Съвета по гражданство и практиката по издаването на удостоверения за български произход.

Правосъдният министър представи и доклад пред членовете на комисията в тази връзка. Докладът обхваща тенденциите в периода от 2005 до 2015 г., за който са постъпили общо 120 174 молби за българско гражданство.

Пикът на подаваните молби е бил през 2005 г., когато са били 22 125 броя. За първите 6 месеца на 2015 г. е стартирало производство по установяване на български произход за 3795 молби.

От 1 януари 2005 г. до 2015 г. края на юни Съветът за гражданство е предложил да се откаже предоставяне на българско гражданство за 20 000 кандидати, като става дума за 14, 61 % от случаите.

Борис Вангелов, директор на ДАБЧ отговори на въпрос за получаване на българско гражданство на гражданите на Република Македония.

Той обясни, че те могат да удостоверяват български произход по следния начин – първо с документ, който доказва българския произход на възходяща линия или близки на него. Ако няма такъв документ може да се ползва българско гражданство на негови роднини. Ако липсват и двете, действа удостоверение, издадено от българска организация.