България ще предостави хуманитарна помощ за Украйна в размер на 234 700 лева, която да подпомогне страната за посрещането на най-належащите хуманитарни нужди в условията на наближаващия зимен сезон и засилени атаки срещу критична инфраструктура. Това реши правителството на днешното си заседание, съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет.

Финансирането ще бъде осигурено от средства по бюджета на Министерството на външните работи, предназначени за развитие и хуманитарна помощ.

Предвид тежката хуманитарна обстановка в Украйна, която допълнително се усложнява от настъпващия зимен период, страната ще продължи да бъде част от усилията на Европейския съюз и международната общност за решаване на конфликта и за облекчаване на страданията и подпомагане на гражданското население в страната, посочват от правителствената пресслужба.

Хуманитарната помощ ще бъде разпределена към Хуманитарния фонд за Украйна на Бюрото на ООН на координиране на хуманитарните дейности (ОСНА), в размер на 156 467 лева, както и към Върховния комисариат на ООН за бежанците (ВКБООН), в размер на 78 233 лева, посочва БТА.

На днешното заседание Министерският съвет одобри също 97 792 лева хуманитарна помощ за участие на България в регионалната инициатива на Екип Европа в подкрепа на афганистанските бежанци в Ислямска република Иран.

Финансирането ще бъде осигурено от средства по бюджета на Министерството на външните работи, предназначени за развитие и хуманитарна помощ и предоставено като доброволна целева вноска към Върховния комисариат на ООН за бежанците (ВКБООН) за изпълнение на проект "Подкрепа за афганистанските бежанци в Ислямска република Иран чрез предоставяне на подобрени здравни грижи и образование".

Предоставянето на доброволен принос ще осигури достъп до образователни и здравни услуги на афганистански бежанци в Ислямска република Иран, която остава 10-ата по големина приемаща страна на бежанци в света.

Предоставянето на доброволен принос ще бъде израз на последователната подкрепа на България за дейностите и програмите на ВКБООН и ще съответства на националните външнополитически приоритети на страната ни, в т.ч. намаляване на риска от миграционен натиск и борба с първопричините на нелегалната миграция, която засяга нашата страна и Европа като цяло.