България ще трябва да плати над 1,6 милиона евро обезщетение на Симеон Сакскобургготски и сестра му Мария-Луиза Хробок за имуществени вреди. Такова решение прие Министерският съвет в изпълнение на решението на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) срещу държавата, съобщава от МС.

С решението си от 2 май 2023 г. ЕСПЧ приема, че за нарушението на чл. 1 от Протокол № 1 следва да присъди на Симеон Сакскобургготски и Мария-Луиза Хробок обезщетение за имуществени вреди в размер на 1 635 875 евро за целия период, през който е в сила мораториумът - от 18 ноември 2009 г. до настоящия момент.

Но тъй като националното съдебно производство за горите е висящо и за да се предотврати неоснователното обогатяване на жалбоподателите от решението му за обезщетението, ЕСПЧ постановява: ако националните съдилища в крайна сметка решат, че Сакскобургготски и Хробок не са собственици на горските имоти или на някои от тях, те ще трябва да възстановят на държавата съответната част от присъденото обезщетение, в случай че то е изплатено междувременно.

При това условие ЕСПЧ постановява, че в рамките на три месеца от влизане в сила на решението му държавата следва да заплати на жалбоподателите обезщетение от 1 635 875 евро, както и 184 евро за разходи и разноски в производството.

Съгласно Конвенцията решението по делото "Сакскобургготски и Хробок срещу България" е задължително за българската държава.

На 18 януари т.г. на първа инстанция Софийският окръжен съд изцяло уважи исковете на държавата по делото за собствеността на 16 500 дка рилски гори. Но тъй като решението не е окончателно, на този етап държавата следва да заплати присъденото от ЕСПЧ обезщетение, добавя БТА.