Софийският окръжен съд призна българската държава за собственик на 66 недвижими имоти, върнати преди повече от 20 години на Симеон Сакскобургготски, съобщиха от Министерството на земеделието и храните. 

Това става след повече от десетгодишна съдебна битка, която държавата води, за да си вземе обратно дворци, гори и земи. Според нейните юристи те са били собственост на короната, а не лично на монархическото семейство. 

Имотите, за които сега държавата е спечелила дело, представляват гори и земи от горския фонд в Рила планина с обща площ от около 16 000 декара. Те са по последното висящо дело относно казуса с т.нар. "царска" реституция.

Производството по делото е образувано по искове на държавата чрез министъра на земеделието и храните срещу наследниците на бившите царе Фердинанд I и Борис III.

През 2019 г. бе сключена съдебна спогодба с част от ответниците - представители на фамилията, и делото спрямо тях е прекратено.

С постановеното решение съдът признава, че държавата е собственик на процесните имоти ex lege, по силата на действалите Закони за горите, както и че не е имало основание за реституция на процесните горски имоти.

Решението на Софийския окръжен съд не е окончателно, но ако така постановеното решение на съда остане в сила, Симеон Сакскобургготски и сестра му Мария-Луиза ще трябва да възстановят на държавата присъденото им обезщетение от Европейският съд по правата на човека (ЕСПЧ) за имуществени вреди в размер на 1 635 875 евро, вследствие наложения мораториум от НС през 2009 година.