На заседание КПКОНПИ прие решения за образуване на производства за установяване на конфликт на интереси по отношение на Росина Станиславова, кмет на район "Красно село" в столицата, и на д-р Десислав Тасков, бивш директор на общинска болница в гр. Каварна.

Производството за Росина Станиславова е образувано след сезиране по медийни публикации за усвояване на европейски средства по проект "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания", финансиран по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" (ОПРЧР). Ще се проверяват твърденията в медиите, че кметът на столичния район "Красно село" е разпределила и на себе си средства по бюджета на програмата.

Миналата седмица "Демократична България" оттегли доверието си от кмета на район "Красно село" Росица Станилова, от която партия е и самата тя.

"Кметът на район "Красно село" г-жа Станиславова е създала морално недопустим прецедент, определяйки сама себе си за ръководител на проект, получаващ допълнително заплащане по изпълнявана от районната администрация европейска програма.  

41 526 лева е сумата, която е изплатена като възнаграждения на 5 души, между които и кметицата на район "Красно село" Росина Станиславова, за целия период на проекта "Патронажна грижа". Това заяви самата тя миналата седмица пред БНТ по време на спор с общинския съветник, който съобщи за съмнения за злоупотреби след сигнали.

Подозрението е, че кметицата е платила на себе си и служители 1/3 от парите за възрастни с COVID-19 - твърдението обаче беше за 104 000 лева. Скандалът се разгоря по време на заседание на финансовата комисия на Столичния общински съвет (СОС).

Образуването на производство за установяване на конфликт на интереси по отношение на д-р Десислав Тасков е пък след разследване на Нова телевизия от 28 февруари 2021 г. (Разследване на NOVA: Разкрития за злоупотребите на бивш болничен шеф и настоящ депутат). В материала се съдържат твърдения за неправомерно разходване на средства от бюджета на лечебното заведение в Каварна в частен интерес (на д-р Тасков).

Съгласно закона, конфликт на интереси възниква, когато лице, заемащо висша публична длъжност, има частен интерес, който може да повлияе върху безпристрастното и обективно изпълнение на правомощията или задълженията му по служба. След образуване на производството, Комисията изисква и получава необходимата информация и документи, и се произнася с мотивирано писмено решение в срок до два месеца, който може да бъде удължен еднократно до 30 дни. Решенията на Антикорупционната комисия за установяване на конфликт на интереси не са окончателни и подлежат на обжалване или протест по реда на АПК. Установяването на конфликт на интереси с влязло в сила решение е основание за освобождаване от длъжност, освен когато в Конституцията е предвидено друго. За лицата, посочени по-горе /Росина Станиславова и д-р Десислав Тасков/, конфликт на интереси не е установен с факта на образуване на производството - той се твърди в медийни публикации, и наличието или липсата му подлежи на установяване по предвидения в закона ред.

По-рано кандидатът за народен представител от листата на "БСП за България" във Варна д-р Десислав Тасков си оттегли кандидатурата за участие в парламентарните избори за 45-то Народно събрание. Това той направи с декларация до ръководството на БСП.

"Името ми беше замесено беше замесено в телевизионен репортаж и обвързано с обвинения в злоупотреби в качеството ми на директор на общинската болница в град Каварна. Не е това мястото, на което да предоставя своята гледна точка. Единственото, в което искам да ви уверя е, че ще търся правата си по съдебен ред, защото аз знам истината и знам, че не съм извършил нищо, което да ощетява болницата и да облагодетелства мен или който и да е човек около мен. Всичко, което съм правил е било в интерес на лечебното заведение и смея да твърдя, че аз бях човекът, допринесъл за това болницата да не бъде затворена, когато беше оставена без избор заради неуместните решения на властите", заяви Тасков.

"Считам обаче, че в тази ситуация единственото правилно решение е да се оттегля като кандидат за народен представител от листата на БСП Варна за парламентарните избори за 45-то Народно събрание, които ще се състоят на 4 април 2021 година. Не бих искал умишлените атаки срещу мен да навредят нито на партията, нито на вас - хората от БСП Варна, които неуморно се трудите и стремите към промяна и работите честно и прозрачно. Поднасям своите извинения, ако сте се почувствали засегнати от тази кална кампания срещу мен и ви уверявам, че ще направя всичко възможно да изчистя името си на уважаван лекар. А на всички вас пожелавам успех, защото вие можете да донесете промяната!", заяви още доктор Тасков. 

Нарушенията, които обвинява Нова телевизия Тасков 

Според разследване на Нова телевизия преди година Тасков става депутат, а от 2016 г. до края на 2019 година варненецът е директор точно на общинската болницата в Каварна. Доведен за шеф от кмета на града - съпартийката му Нина Ставрева. Веднага след назначаването му, започват странни управленски решения.

Още на третия ден Тасков сключва договор за правни услуги със адвокат от Шумен. В договора адвокатът се задължава да присъства в болницата един следобед, като не се уточнява, веднъж седмично, месечно или веднъж годишно. Единствената правна услуга, извършена от адвоката, е споразумение с "Енерго-Про" за разсрочено плащане на сметка за ток от 60 хиляди лева. За същия период адвокатските му услуги струват на болницата 70 хиляди лева. Болницата заплаща 70 хиляди лева за да разсрочи дълг от 60 хиляди.

Освен този адвокат, директорът Тасков назначава и консултант по обществените поръчки от Варна. За срока на договора с него, болницата провежда две обществени поръчки. Консултантът не взима никакво участие в тях. Въпреки това са му заплатени 6 хиляди лева и бензин за 2 500 лв..

И още- болницата купува без конкурс медицинско облекло за близо 30 хиляди лева. Фирмата, от която го купува, е избрана от директора Тасков. Бързо проучване на пазара показва, че същите медицински облекла струват два пъти по-евтино. Любопитно е също, че към поръчката и договора за доставка на медицинското облекло, Тасков е включил мъжко яке-бизнес клас, два мъжки костюма и бизнес обувки.

Съмнителните действия на директорът на болницата в Каварна, Десислав Тасков, сега депутат, не спират дотук. Оказва се, че като директор той е раздавал пари на външни, непознати за персонала на болницата хора. Ето конкретен случай. По нареждане на Тасков болницата е изплатила служебен аванс от 2 700 лева на Светлин Николов, човек, който никога не е работил, не работи в болницата, няма нищо общо с нея и никой там не го познава.

Още по-любопитен е случаят с друг фактура - за ремонт на автоматична скоростна кутия за 2 500 лева, която директорът Тасков носи в счетоводството и болницата му изплаща парите. Странно. Защото болницата не разполага с автомобил с автоматична скоростна кутия. Затова по данните от фактурата екипът на телевизията открива във Варна автосервиза, който я е издал. Среща се с механика, извършил ремонта.

Проверяват и номера на луксозната кола, който механикът им дава. Оказва се, че е собственост на Десислав Петров Тасков. Личната кола на директора Тасков, която ремонтира за сметка на болницата в Каварна. Болница, изправена пред фалит и в която лекарите, сестрите и останалите служители не са получавали заплати четири месеца.

Наред с ремонта на скъпата си лична кола, директорът Тасков я зарежда и с гориво - също за сметка на болницата. Макар, че няма право на това, документите показват, че докато е бил директор, с частния си автомобил е изразходил 6 тона гориво на стойност 14 хиляди лева. Купувал е дори масло, антифриз и течност за чистачки.

От телевизията откриват Десислав Тасков - бивш директор, а сега депутат, пред частна болница във Варна. Той многократно опитал да ги заблуди, че когато е бил директор Общинският съвет в Каварна, без той да иска това, е гласувал решение да му закупи служебна кола и да ползва шофьор. За да спестял пари на болницата, той не изпълнил това решение и карал личния си автомобил. Проверката , която направихме, установила, че това не е истина и че Общинският съвет има едно единствено решение за купуване на автомобил и то не е за купуване на автомобил за директора. Общинският съвет дава съгласие болницата да закупи товарен автомобил с висока проходимост за доставка на препарати, консумативи, разнасяне на медицински проби за анализи и други подобни дейности".

Когато Тасков става шеф, болницата дължи малко над сто хиляди. Когато си тръгва вече са над шестстотин хиляди. Една година, след като напуска, задълженията на болницата са малко над триста хиляди лева. Веднага след като Тасков напука, за да стане депутат, служителите на болницата излизат на протест. Искат заплатите си и спасяване на болницата, която към онзи момент е във фактически фалит. Заради това общината назначава извършване на одит на дейността на директора Тасков. Докладът от този одит вече е готов. Описаното в него с приложени доказателства и документи е изпратено в прокуратурата.