Лекарствата за диабет ще продължат да се изписват само с електронни рецепти, а за антибиотиците ще има гратисен период до края на март, в който ще се изписват и на хартия. Това каза премиерът Николай Денков след среща с представители на Министерството на здравеопазването, на Министерството на електронното управление, на Изпълнителната агенция по лекарствата, на Националния съвет по реимбурсиране на лекарствените продукти, на "Информационно обслужване" АД, на Българския лекарски съюз, на Българския фармацевтичен съюз и на Българския зъболекарски съюз. Срещата беше инициирана, за да обсъдят предизвикателствата и възможните решения на проблемите с електронните рецепти за антибиотици и медикаменти за лечение на диабет.

В този гратисен период ще се усъвършенства софтеурът за предписване на лекарства по електронен път, така че да е удобен за лекарите.

Пилотно ще бъде въведено в няколко лекарски практики изписване на е-рецепти за всички лекарства, за да могат лекарите да дадат обратна връзка към създателите "Информационно обслужване" за евентуални проблеми и затруднения, обясни премиерът.

Вероятно ще се договорим за малка част от лекарите, които работят извън амбулатория и извън собствена практика да имат възможност да изписват лекарства, както досега, каза министърът на здравеопазването Христо Хинков. По думите му след пилотното въвеждане на изписване на електронна рецепта ще се върви в посока въвеждане на е-рецепта за всички лекарства. В момента се забелязва близо 80% увеличаване на броя на е-рецептите за антибиотици, каза още министър Хинков и допълни, че в отлагателния период, когато лекарите свикнат да изписват по този начин антибиотици, ще продължат да го правят и занапред.

Българският лекарски съюз пое ангажимент, че в следващите три месеца, при преговорите с НЗОК, ще се опитаме да предложим и на Министерството на здравеопазването, и на НЗОК необходимите стимули, така че тези, които решат да работят пилотно изцяло с е-рецепти, да дадат своя принос, за да можем в края на периода да оценим резултатите, а след това тези резултати да ги използваме за плавно преминаване към електронно предписване, каза председателят на съсловната организация д-р Иван Маджаров.

От утре все още всички рецепти за антибиотици и за лечение на диабет все още ще са електронни, каза Димитър Маринов, председател на Българския фармацевтичен съюз. Аптеките няма да дигитализират хартиените рецепти, каза още Маринов. По думите му съсловната организация на фармацевтите също ще настоява за допълнителни стимули от МЗ, и от НЗОК. "След като има останали пари, нека те да бъдат разпределени между всички участващи в предписването и отпускането на лекарствени продукти", каза още той.

В отговор на изказването на Маринов д-р Маджаров посочи, че това не са някакви "изостанали пари", а са от средствата за първична извънболнична и за болнична помощ, които предстои да се гласуват от Народното събрание. Ако в частта за лекарства има пари, би било добре да се стимулират и фармацевтите, добави той.

След като мине гратисният период, ще има малко група от лекари по дентална медицина, които ще продължат да могат да изписват лекарства на хартиена рецепта, каза д-р Николай Шарков, председател на Българския зъболекарски съюз.

Започва интензивна работа по отстраняване на всякакви технически проблеми и нека пациентите да имат доверие в лекарите и във фармацевтите, известно време ще ни бъде малко по-трудно, докато напаснем системата, но бъдещето е в посока на това всеки пациент да вижда какво му е изписано и какво му е отпуснато, каза председателят на Националната аптечна камара Антон Вълев.

Предстои предложението за нормативната промяна да бъде публикувана за обществено обсъждане на сайта на Министерството на здравеопазването.