РДНСК Пловдив спря извършването на всякакви намеси на строителен обект на ул. "Константин Стоилов" 15 в "Капана", той като се застрашава безопасността на живущите и преминаващите в района, съобщиха от район "Централен".

Това стана след като по-рано днес се срути избена стена на четириетажна къща в съседство и почти две седмици преди това собствениците на пострадалата къща алармираха за проблема.

След като РДНСК дадат своите разпореждания, строителят трябва в най-спешен порядък да укрепи, насипе и възстанови всички щети. РДНСК ще преценят и каква финансова санкция да бъде наложена на строителя и надзора, посочват от администрацията на район "Централен".

Оттам посочват, че следят ежечасно за промени в обстоятелствата, тъй като ситуацията е динамична. При евентуален снеговалеж или дъжд тя не само ще се усложни, но и ще стане още по-опасна. Становището на строителната дирекция на район "Централен" е, че строителен обект на ул. "Константин Стоилов" 15 застрашава безопасността на живущите и преминаващите в района.

Строителните и изкопните дейности са излезли далеч извън параметрите на проекта. Подкопани са основите на съседните сгради и на прилежащата тротоарна настилка, посочват още от район "Централен".

Още преди 10 дни от районната администрация са констатирали нарушенията. Издадени са редица от предписания към строителя и надзорната му фирма, както е по закон, за спиране на строителството и започване на укрепителни дейности по сградите. Своевременно, заради възникналата опасност семейство с три деца е напуснало жилището си до приключване на казуса.

"Последното ни обследване на обекта е от вчера. Има пропуквания в избените помещения и на двете съседни сгради", посочват още от районната администрация на "Централен".

След рухванато на стената в избата на едната сграда, обектът е спрян аварийно от Националната дирекция за строителен надзор, от Пожарната са отцепили периметъра за преминаване на пешеходци. Това трябва да продължи до произнасяне на становището на РДНСК.

От ДНСК съобщиха, че строежът е пета категория, поради което контролът по време на строителството е изцяло в компетенциите на общинската администрация. Но при настъпване на авария в строителството компетентният орган за предприемане на действия по обследване на аварията и издаване на указания е ДНСК.

В хода на проверката е установено свличане на земни маси в масов изкоп и срутване на мазето и части от основите на граничещата с обекта къща.

От началника на РДНСК Пловдив е издадена и Заповед за назначаване на Техническа експертна комисия, която да установи причините, довели до аварията на строежа, както и състоянието на основите на къщата в съседство. Срокът на работата на комисията е 10 дни. Въз основа на заключенията и експертната оценка, направени от комисията, ще се образуват административно-наказателни производства срещу виновните лица участници в строителството и ще се определят последващите действия за безопасно изпълнение на последващите видове строително-монтажни работи, посочват от ДНСК.