Пловдивският апелативен съд отмени изцяло решение на Окръжен съд - Пловдив от 2013г., с което собствеността на "Куршум джамия" в Карлово, е била върната на Мюсюлманското изповедание. Това съобщиха от пресцентъра на Съдебната палата.

Апелативните съдии приемат, че до 9 септември 1944 г. имотът е бил собственост на Карловската мюсюлманска вероизповедна община, правоприемник на която е Мюсюлманското изповедание. След това, имотът е отнет без правно основание и придобива статут на публична общинска собственост, което е пречка за реституирането му на Мюсюлманското изповедание.

Имотът е придобил статут на публична общинска собственост по силата на закона, тъй като по плана от 1998 г. теренът е отреден за зеленина, което благоустройствено мероприятие е и реализирано чрез оформянето на зелени площи с алеи и пейки за отдих. Намиращата се в терена "Куршум джамия" е предназначена за трайно задоволяване на културните потребности на населението на Карлово и околността. Тя е култова сграда с историческа значимост, предвид битието ѝ през различни векове и епохи на развитие на населеното място, отбелязват магистратите. През 1976 г. сградата е обявена като недвижим архитектурно-художествен паметник на културата. По тези решаващи съображения искът за собственост, предявен от Мюсюлманско изповедание, е отхвърлен.

Решението подлежи на обжалване пред Върховен касационен съд в едномесечен срок от връчването му на страните.

След решението на Окръжен съд - Пловдив през 2013 г. , с което върна "Куршум джамия" на мюсюлманското изповедание, последваха протести в Карлово и в цялата страна. На следващата година, когато делото се гледаше от Апелативен съд - Пловдив, бяха организирани масови митинги и протести, по време на които бяха изпочупени прозорците на "Джумая джамия" в Пловдив. Делата за собствеността върху имотите, свързани с мюсюлманското вероизповедание, бяха "замразени" до изясняване на това кой е правоприемник на някогашните мюсюлмански общини.