Нов вид стоножка и нов вид паяк ще носят името на Боян Петров, открити от него, преди да изчезне безследно в опит да изкачи връх Шишапангма. На името му са кръстени десетки други видове животни, които е открил и изследвал, а те може да се видят в Природонаучния музей в София, където работеше той.

"Понякога се налага да се поставят капани, за където зоолозите предполагат, че има интересни животински видове", обясни проф. Стоев.

"Новооткритата стоножка, наречена на името на Боян Петров, принадлежи съм средиземноморски видове членестоноги, от които в България има един описан вид", обясни Боян Въглински от Националния природонаучен музей. Конкретният новооткрит вид стоножка, наречен на Боян Петров, е ендемичен за Западните Родопи, което означава, че не се среща никъде другаде.

"Другото животно, наречено на алпиниста, е паяк, открит от него в района на родопското село Белица", обясни проф. Стоев. Български арахнолози са го описали тази година и вече носи латинското наименование Harpactea petrovi. Паякът живее в почвата и под камъни.

На 3 октомври няколко НПО ще организират събитие в столиичния музей Земята и хората в памет на Боян Петров и природозащитните му дейности.