Жители от пострадалите от наводненията села Богдан, Каравелово и Слатина излязоха на протест и малко след 7 часа блокираха за кратко Подбалканския път. Причината - неспазени обещания от институциите. Хората твърдят, че продължават да живеят в постоянен стрес и страх да не преживеят отново страшното бедствие. Според тях институциите си прехвърлят отговорността помежду си и все още не е възстановена инфраструктурата и техните домове.

До момента те са получили по 375 лева еднократна помощ.

"Искаме най-накрая да имаме реална помощ от държавата, а не само обещания. Средствата трябва да бъдат рапределени прозрачно и да знаем какво се случва", коментира Ани Иванова пред NOVA.

"Аз получих само 20 тухли и то дарени от хора, а не от държавата", заяви друг протестиращ.

Хората от трите села имат 17 основни искания, като най-належащо определят възстановяването на разрушените мостове. Нищо от това, което се обеща, не се изпълни, казват хората.

Ето и 17 искания на хората от наводнените села:

 • Спешно възстановяване на пътната инфраструктура и мостовите съоръжения както в засегнатите от бедствието села, така и на общинската пътна мрежа;
 • Възстановяване на проводимостта и удълбочаване на деретата и реките в населените места - Богдан, Каравелово и Слатина, и на река Стряма в едно с укрепване на коритата им и разчистването на наносите в тях;
 • Изграждане на укрепителни инженерни съоръжения на коритата в рамките на селата;
 • Изграждане на предпазни диги за защита на обществени, стратегически, частни и земеделски имоти:
 • Забрана на стопанската сеч във водосборите на поройните дерета над селата Богдан, Каравелово и Слатина и залесяване;
 • Спешни мерки по разчистване на коритата на реките и деретата в горския фонд над селата от наноси и дървен материал;
 • Забрана на работата на верижни машини в гората;
 • Укрепване, възстановяване и изграждане на нови бари и водоукротяващи съоръжения в гората;
 • Цялостна подмяна на старите водопроводи в засегнатите населени места;
 • Спешно възстановяване на засегнатите и унищожените обществени сгради и съоръжения в засегнатите населени села;
 • Възстановяване на уличното осветление;
 • Поставяне на нови контейнери в засегнатите зони и редовното им сметоизвозване;
 • Информация как до тук са изразходени отпуснатите средства към община Карлово от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към МС;
 • Целият по-нататъшен процес по възстановяване да бъде максимално публичен, прозрачен и разумно разходващ обществените средства, предоставени за целта, което налага провеждане на обществени обсъждания и свеждане до гражданите на пълната информация за всички планирани действия предварително;
 • Информация дали приключиха разследванията относно причините, довели до бедствието, и какво те установиха.
 • Изработване на стратегия по възстановяването на цялата община от специалисти в областта в ясни срокове и в най-спешен порядък;
 • Информация - какви действия са проведени, предприети и се предвижда да се предприемат в горския фонд над с. Богдан, с. Каравелово и с. Слатина за защита и превенция от бъдещи бедствия;
 • За изготвяне и спазване на ясен график, финансиране и изпълнение на дейностите по нашите искания, включително със съдействието на населението;
 • Да се разреши отново да се отпуска на населението суха маса дърва за битови нужди и да се поднови доброволческото залесяване на гората;
 • Да се прекрати практиката да се работи на принципа: "Колективната отговорност" води до пълна безотговорност и възможност за злоупотреби.