Националният дворец на културата (НДК) вече е с ново ръководство, след като през август тази година предишното подаде молби за освобождаване пред министъра на културата. Три жени сменят тримата мъже в Съвета на директовите. Вместо Борислав Велков, Ангел Митев и Красимир Петков, управлението се прехвърля в ръцете на Пени Раева, Росица Велкова и Елена Парапунова.

Досегашните членове на Съвета са подали молби за освобождаване след среща с Велислав Минеков в Министерството на културата, на която са били обсъждани резултатите от извършен одит, съобщиха от ведомството. Борислав Велков, Ангел Митев и Красимир Петков обявиха, че за тях е време "за нови хоризонти", но не дадоха мотиви за решението си. От месеци министър Минеков коментира, че дворецът на културата е в тежко състояние и е натрупал десетки милиони загуби. Той обаче е категоричен, че няма да допусне да се стига до приватизация.

Пени Раева поема поста на изпълнителен директор. В състава на новия Съвет на директорите влизат още Росица Велкова от Министерство на финансите и Елена Карапаунова от Министерство на икономиката.

Пени Раева има две магистратури - по "Френска филология" от ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" (1985 г.) и по "Международни икономически отношения и външноикономическа дейност" от УНСС (1993 г.). Работила е в международната заемна служба на Националната библиотека "Св. св. Кирил и Методий" и като преподавател в Техникума по полиграфия и фотография. В периода 1985-2011 г. заема различни длъжности в НДК, сред които и зам.-генерален директор. В периода 2012-2013 г. работи в Постоянното представителство на България към ЕС в Брюксел, от 2013 до 2014 г. е Изпълнителен директор и член на УС на НДК, а от 2014 до 2015 г. е финансов директор на "ТТ" ЕООД. Пени Раева е член на УС на БХК и на Българската фестивална асоциация. Владее английски и френски, ползва руски език.

Росица Велкова е магистър по финанси на УНСС (1994 г.). Служител с 26-годишен опит в Министерството на финансите, където е заемала поста на зам.-министър на финансите (2017-2021), а към настоящия момент е директор на дирекция "Държавни разходи" в Министерство на финансите. В периода 2008-2009 г. участва в групата на финансовите експерти и във Финансовата комисия на ЮНЕСКО в Париж, където се обсъждат бюджетни, финансови и административни въпроси на организацията. От 2000 до 2001 г. е зам.-председател на Държавна агенция за осигурителен надзор. Владее в различни степени английски, руски и немски езици.

Елена Карапаунова е магистър по счетоводство и контрол в УНСС (1997 г.). Дългогодишен служител на Министерство на икономиката, където от 2001 г. до момента е работила на различни ръководни позиции, които включват началник на отдел "Финансов", главен счетоводител и директор на дирекция "Финансово-стопанска дейност и управление на собствеността" в Министерство на икономиката. Преди това е работила като счетоводител в частния сектор. Има опит в управлението на проекти, финансирани по Структурните и Кохезиония фонд на ЕС. Преминала е обучения в областта на бюджетирането в публичния сектор. Владее английски, френски и руски езици.