Заповедите на директора на БАБХ за обявяване на чумата по дребните преживни преживни животни са законосъобразни, съобщиха от  Министерството на земеделието, храните и горите.

Във връзка с твърденията, че заповедите и мерките за ограничаване на огнищата с чума по дребните преживни животни са незаконни, от Министерството уточниха, че заповедите на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните д-р Дамян Илиев са издадени според Закона за ветеринарномедицинската дейност за прилагане на мерки за профилактика, ограничаване и ликвидиране на някои особено опасни заразни болести, сред които и чумата по дребните преживни животни.

Мерките се налагат със заповед на изпълнителния директор на БАБХ и включват умъртвяване на животни, забрани за придвижване на хора, животни, суровини и храни от животински произход, фуражни суровини, комбинирани фуражи и др. предмети, чрез които могат да бъдат пренесени заразни причинители.

Именно на това основание заради разрастването на огнищата с чума, и по предложение на изпълнителния директор на БАБХ е издадена Заповед №РД 09-647/16.07.2018 г. на министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов, съгласувана с министъра на вътрешните работи Валентин Радев, с която се въвеждат превантивни мерки на територията на цялата страна.

По повод твърденията, че трябва да бъде създаден Централен епизоотичен съвет, юристите са категорични, че това се налага само в случаи на заразни болести по животните, които засягат пряко здравето на човека. В случая заболяването чума не се предава на човека и не е опасно за здравето му, но би могло да причини големи икономически загуби.