Решението на ВАС не поставя под съмнение наличието на чумата по дребни преживни животни, а заболяванията по животните не подбират кой е бил на власт. Това каза министърът на земеделието Десислава Танева в отговор на декларацията на БСП за чумата по дребните преживни животни.

Тя подчерта, че БАБХ ще изпълни съдебното решение на ВАС по казуса със стадото в Болярово без какъвто и да е коментар и обектът ще бъде вписан отново със съответните бройки дребни преживни животни.

По-рано днес от парламентарната трибуна лидерът на социалистите Корнелия Нинова обяви, че ще търсят отговорност от управляващите за това, че са излъгали за чума по животните в Странджа през 2018 г. Тя се аргументира с решение на ВАС по казуса със стадото в Болярово.

В отговора си Танева подчерта обаче, че тогавашната заповед за обявяване на вторично огнище на директора на БАБХ остава в сила и тя не е предмет на настоящото решение на съда.

Появата й в залата, за да даде разяснения по казуса, предизвика недоволството на левицата, защото те настояваха това да направи лично премиерът Бойко Борисов, още повече, че по това време тя не е заемала тази позиция.

Премиерът е освободил всички лица - от директора на Областна дирекция по безопасност на храните-Ямбол, до министъра на земеделието към момента, в който те са били отговорни по случая, обясни Танева. И призова да не се отправят послания, които нямат нищо общо с факти и с действителност.

В мотивите си съдът ясно приема, че има два броя овце, установени със заболяване "чума по дребните преживни животни", разясни аграрният министър.

"Съдът в мотивите си ясно приема, че има установени два броя овце със заболяването чума по дребните преживни животни. Следващ цитат: "...на последно място, независимо, че нормата по чл. 138, ал. 2 във връзка с чл. 138, ал. 1, точка 2 от Закона за ветеринарномедицинската дейност е на обвързана компетентност и органът не разполага с друго законосъобразно решение, във всички случаи правомощието може и следва да бъде упражнено от директора на ОДБХ - Ямбол само ако в конкретния случай са налице безспорни доказателства за наличието на груби нарушения на изискванията на този закон или нормативни актове по прилагането му", посочи министърът, цитирайки решението на съда.

Танева припомни и че референтна лаборатория на ЕС от 2018 г. е потвърдила огнищата на заразата там, къде са регистрирани. Предприетите мерки тогава са в изпълнение на закона за ветеринарномедицинската дейност, потвърди министърът на земеделието.

Тя добави, че през 2018 г. сме получили 417 хил. 750 евро от ЕС за разходи за справяне с огнищата на зараза, а държавата, на свой ред, е дала близо 2,5 млн. лв. в т.ч. и за обезщетения на стопаните, чиито животни са били евтаназирани.

Тя припомни данни за предходни години на зарази в страната:

"2018 г. не е единствената. 2006 г.- 2008 г. инфлуенца по птиците, нюкаселска болест - 2005, 2007, 2008 и 2009 г., син език - 2006 и 2014 г., класическа чума по свинете - 2006-2007, африканската чума по свинете от 2018 г първо огнище. Това са опасни и заразни заболявания и всички мерки, които са предприемани са били съгласно нормативните европейски актове, съответно български. Сами разбирате, че заболяванията не подбират кой е бил на власт, нито кой е бил министър, нито кой е бил министър-председател", заяви още Танева.

"В момента независимото съдебното решение, което отменя заповедта за заличаването на този животновъден обект, не поставят под съмнение наличието на това заболяване. Ние ще изпълним заповедта. Обектът ще бъде вписан с животните. Тази заповед, това съдебно решение ще ги комуникираме пред ЕК, защото страната ни е в информационната система на Комисията и на Световната организация по здравеопазване на животните с вписани огнищата за това заболяване. Това влече съответни негативи за сектора", посочи още министърът.