По 5 часа годишно военно обучение да имат учениците в 11-и и 12-и клас от следващата учебна година - 2023/2024, предвижда проект на наредба за обучение на български граждани за защита на отечеството. 

В проекта е посочено, че се предвижда военното обучение да се провежда в часа на класа, да е пет часа годишно и да започва след 1 декември на съответната учебна година. Обучението на учениците ще се провежда в присъствието на класния ръководител, военнослужещи или цивилни служители от Министерството на отбраната, както и от структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, които са преминали специална подготовка за обучение на ученици. 

Програмата за учениците от 10-и клас предвижда те да усвоят основни знания и умения, като оказване на помощ на населението от въоръжените сили при кризи от военен характер, оцеляване при откриване на невзривени боеприпаси, както и оказване съдействие от въоръжените сили на органите за сигурност в борбата им срещу разпространяване на оръжия за масово унищожение, незаконен трафик на оръжие и тероризъм, а също и защита на населението и критичната инфраструктура и участие на въоръжените сили в спасителни и евакуационни дейности.

В програмата на 11-и клас е предвидено и да се изучава историята и настоящето на въоръжените сили на България, техните мисии и задачи, както и участието им в операции и мисии извън територията на страната. Ще учат също и за същността, целите и задачите на резерва, ще се запознаят с въоръжението, екипировка на военните и начина за прием на военна служба и на служба в резерва. 

"С проекта на наредба се регламентира детайлно процедурата по кандидатстване и обучение на български граждани, отговарящи на условията на чл. 57 от Закона за резерва на въоръжените сили за придобиване на квалификация "Офицер от резерва", като по този начин е преодоляна съществуващата празнота в действащия акт на МС", се посочва в Портала за обществени консултации на Министерския съвет.

Предвижда се постановлението да влезе в сила от учебната 2023/2024 година, тъй като е необходим срок за запознаване на заинтересованите лица с цел изпълнение на разпоредбите посочени в проекта на наредба.