Докладът на Комисията по академична етика и изнесените в него констатации в публичното пространство ще бъдат обжалвани в законоустановения срок и ред, като по съществото на направените изводи ще изложа подробно становище. Това се казва в позиция до медиите на Даниела Везиева във връзка с доклада на Комисията по академична етика.

Бившият служебен министър на икономиката Даниела Везиева е плагиатствала, за да напише дисертацията си за придобиването на образователната и научна степен "доктор" в Националния военен университет "Васил Левски", обяви в доклада си Комисията по академична етика към министъра на образованието и науката. В доклада за плагиатство са написани инициалите Д. В. Проверката беше образувана след сигнал в края на миналата година.

Четирима арбитри са излезли със становища за значително по обем плагиатство - около 90 процента копиране от оригиналните източници.

С резултата от проверката ще бъде запознат ректорът на Националния военен университет "Васил Левски". Той трябва да отнеме научната степен на Даниела Везиева и в срок от 60 дни да уведоми Министерството на образованието и науката за предприетите действия.

Везиева сега е председател на Съвета на директорите на БДЖ.