ВСМ са най-честите вродени аномали с честота около 10/1000 живородени. Всяка година в света се раждат над 1 милион деца с ВСМ и ако не се лекуват, около 30% от тях загиват до 1-годишна възраст. Напредъкът на детската кардиология и кардиохирургия значително подобри преживяемостта като в развитите страни над 80% от родените с ВСМ достигат зрялост. Понастоящем броят на възрастните с ВСМ надвишава този на децата.

В България годишно се раждат около 500 деца с ВСМ - като близо половината от тях се нуждаят от хирургично или интервенционално лечение, а около 100 от тях са новородени или кърмачета.

В Националната кардиологична болница се намира единствената за страната структура по детска кардиология и кардиохирургия, която извършва цялостно обгрижване на децата с ВСМ. Независимо от големите предизвикателства, свързани основно с липсата на медицински сестри, за изминалата година броят на оперираните деца се е увеличил с 40%, спешна диагностика или лечение не е отказана на нито едно новородено, кърмаче или дете. Въведоха се и успешно се прилагат сложни интервенционални процедури. Специалистите участват в международни проекти и сравняват резултатите си с големите центрове в света.

Целта тази година е в рамките на Националния кардиологичен план да се осигури за всяко кърмаче до 6-месечна възраст ехокардиографско изследване в рамките на задължителните профилактични прегледи, заплатени от НЗОК, и да се създаде "паспорт" за сърдечната малформация на пациентите с ВСМ над 18-годишна възраст, което да е в помощ при посещение при кардиолог или друг специалист.