С Постановление на Министерския съвет бяха одобрени допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2022 г. в размер на 4 616 700 лв. Средствата са предназначени за увеличаване на разходите за персонал в регионалните здравни инспекции - с 1 216 700 лв. и в центровете за спешна медицинска помощ - с 3 400 000 лв., съобщиха от пресцентъра на Министерството на здравеопазването.

Предложението на министъра на здравеопазването д-р Асен Меджидиев е породено от необходимостта за преодоляване недостига на квалифициран и мотивиран персонал, както и да бъде намерена дългосрочна компенсация за получаваните по време на извънредната епидемична обстановка допълнителни възнаграждения за служителите, пряко ангажирани с предотвратяване разпространението на COVID-19.

Припомняме, че до месец юни 2022 г., вкл., Министерството на здравеопазването изплащаше допълнителните възнаграждения на служителите на центровете за спешна медицинска помощ и регионалните здравни инспекции, работещи при неблагоприятни условия.

Предвидените средства за регионалните здравни инспекции са за увеличение на възнагражденията на всички служители, считано от 1 декември 2022 г., в размер до 30%. Осигурена е и устойчивост на увеличението за следващите бюджетни години.