Учениците ще могат да отсъстват до 15 дни от училище по семейни причини, с бележка от родителя. Това съобщи министърът на образованието и науката проф. Галин Цоков в интервю за предаването "Денят започва" по БНТ. В момента тези дни са до три с молба към класния ръководител и още седем, но само със санкция на директора на съответното училище, съобщи пресцентърът на Министерството на образованието и науката (МОН).

"Обсъждаме този проблем с различни родителски асоциации през последните месеци. Понякога се налага детето да не посещава училище заради неразположение или семеен проблем. Затова правим промяна в Наредбата за приобщаващо образование - увеличаваме тези отсъствия по семейни парични на 15 за всяка учебна година", обясни министър Цоков. По думите му ще се облекчи и редът за тяхното използване, като молбата за всички полагаеми дни ще се подава само пред класния ръководител. С това ще се разтоварят и директорите на училищата, които досега трябваше да разрешават част от тези отсъствия.

Днес започват 276 конкурса за училищни директори в цяла България, съобщи министър Цоков. "Ще се търсят директори визионери и лидери, а не само администратори", подчерта той. По думите му писменият тест за кандидатите за директори е променен, за да измерва не само знанията им за нормативните документи, но и техните компетентности - възможностите за развитие на екипи и справяне с кризисни ситуации. В устния изпит са включени казуси, които са свързани с характеристика на съответното училище. Предвижда се процедурите да бъдат аудио и видео записвани.

Министър Цоков съобщи, че през следващите седмици и месеци ще се разработи стандарт за качество на обучението. Той ще даде възможност за самооценка на отделните образователни институции, както и външен поглед как те се справят с конкретните индикатори за качество. "Ще имаме поглед върху това кои училища се справят добре, кои - по-лошо, и кои не се справят с поставените задачи", обясни образователният министър.

"През последните дни на 2023 г. подписахме нов колективен договор, с който заплатите на учителите и на другите педагогически специалисти се увеличиха с 8,4 процента и началната заплата на учител е в порядъка на 1853 лв., на старши учител е 1911 лв., а на директор - 2250 лв.", припомни министър Галин Цоков.

На 12 декември 2023 г., правилата за конкурсите за директори на училища и детски градини бяха обнародвани в "Държавен вестник".

Повече практически казуси, намаляване на субективните критерии, повече практически задачи, насочени към придобити знания, видео и аудио записване. Това са част от правилата за конкурсите за директори на държавни и общински институции в предучилищното и училищното образование, утвърдени с Наредба 16, която бе обнародвана тогава в "Държавен вестник".

До промените се стигна, след като МОН се съобрази с решението на Върховния административен съд и отмени участието на свой представител в комисиите по избор в държавните и общинските училища. Съгласно разпоредбите на Закона за училищното и предучилищно образование в тях ще се включват общо трима представители на Регионалните управления на образованието (РУО), определени от началника на съответното РУО. Без промяна са останалите членове - представител на съответната общинска администрация, както и представител на обществения съвет в училището.