Кюхова е съдружник с още две жени в "Деви ке" ООД, като фирмата е действаща, но последните промени в нея са от 2014 година. 

Същата фирма има и два запора на дялове за общо над 7000 лева, заведени на името на едната от съдружничките.

Съпругът й Неделчо Юнаков също е имал фирма, "Бау консултинг мениджмънт", но тя
е закрита през 2013 година. В тази фирма той е имал за съдружници и управители хора от строителния бранш.
 
Но докато фирмите на убитите съпрузи са с дялов капитал съответно 6 лева на Кюхова и 30 лева на Юнаков, то съдружниците им са с фирми с дялов капитал над 5000 лева, показват още данните от регистъра.