Владиците не приемат прекомерните права, които проектът дава на децата, вменяването само на вини на родителите при отглеждането на подрастващите, както и отнемането на правото децата да бъдат възпитавани.

В проекта била предвидена глоба до 5000 лева за родители, които водят децата си на църква, на политически митинги и събрания и на синдикални протести. "Всяко дете има право на закрила срещу въвличане в политически, религиозни и синдикални дейности", е посочено в законопроекта. "Това означава, че всеки, който иска да си кръсти детето в църква, попада под ударите на тези текстове", противят се от Синода.

Според владиците законопроектът дава прекалено много права на децата и никакви задължения. В същото време родителите се поставят изцяло в подчинение на своите рожби и за сметка на тях нямат никакви права. "Защо е допусната липсата на баланс между правата на детето, правата на родителите и правата на семейството", пита Светият синод.

"Нужно ли е, за да се покаже, че се проявява грижа за децата на България, да се създават условия за узаконяването на тяхното превръщане в безцеремонни личности, които ще живеят и растат със съзнанието, че са изключителните носители на права в дома, а оттам и в училището, до такава степен, че да могат да злоупотребяват с тях и да въвличат родителите, учителите си в съдебни саморазправи", питат владиците.

Въвеждането на часове по репродуктивно здраве и семейно планиране ще свали границата на възрастта, в която се започват сексуалните отношения, отбелязват още архиереите.