Това стана ясно от разменени през медиите мнения. Протестна нота бе връчена от Национално представителните организации на и за хора с увреждания на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания към Министерския съвет на 1 март 2018 г. Последва и отговор на социалното министерство.

Оказва се ,че всеки гледа от своята камбанария проблем, засягащ стотици хиляди българи. Основните искания на организациите на хората с увреждания са концепцията за експертиза на работоспособността да бъде преработена съвместно с национално представителните организации.

Те настояват още за обвързване на социалните плащания с линията на бедността или минималната работна заплата, както и да се подобри ефективността на изразходвания публичен социален ресурс.

От своя страна, министър Петков декларира, че иска същото.

"Моделът, представен в Концепцията навярно не е съвършен и няма да реши всички проблеми, но за да се реализира реформа в полза на хората с увреждания, те трябва да бъдат активен участник, а не критичен наблюдател. Убеден в това, призовавам към споделена отговорност и очаквам, Вие да бъдете на висотата на националното представителство и да влезете в конструктивен диалог, защото обществената дейност означава не само да се поставят проблеми, но и да се поема отговорност за тяхното решаване. В тази връзка очаквам Вашите предложения относно модела за експертиза на работоспособността, в т.ч. конкретни предложения за организацията, състава на комисиите, методиката, механизмите за контрол и др", пише той в отговор на протестната нота.

Министърът твърди, че въвеждането на системата за експертиза на работоспособността има за цел да подобри условията за реализация на хората с увреждания на пазара на труда и да се повиши ефективността на предоставяните средства и услуги, с оглед повишаване на техния жизнен стандарт, а не да се ограничат средствата, които обществото отделя за хората с увреждания, или да се отнемат придобити права, вкл. и правото на пенсия.

"Това означава, че лице, което може да работи и което отговаря на условията за получаване на пенсия за инвалидност, няма да бъде лишено от възможността да я получава", пише в отговора си още той.