Академичният съвет на Софийския университет "Св. Климент Охридски" се събра днес на извънредно заседание, на което обсъди последствията от евентуалното преструктуриране на болница "Лозенец", която е и учебно-клинична база на Медицинския факултет, в детска клиника. Това каза пред журналисти след заседанието ректорът на СУ проф. Анастас Герджиков и добави, че АС обсъди опасностите за материалната база, която се изисква за акредитацията на Медицинския факултет и опасностите за академичния му състав, който е елиминаторен критерий при акредитацията, предаде БТА.

Академичният съвет смята, че Медицинският факултет е пряко свързан със своята учебно клинична база - болница "Лозенец", и няма как тази база да се замести с други бази, без това да не предизвика изключителни сътресения в МФ и може би да доведе до много лоши последствия за него. 

"СУ настоява за цялостна визия за следващите стъпки - както за изграждането на бъдещата национална педиатрична болница, така и за бъдещето на болница "Лозенец", и за МФ", каза ректорът.

Той добави, че СУ настоява също, докато няма такава цялостна визия, да не се предприемат отделни стъпки - една по една, включително и привидно "невинни", като внесения в Народното събрание законопроект.

СУ предлага в член 5, алинея 1 на Закона за лечебните заведения да се допусне възможността болници да бъдат предадени на управление към висшите училища, като те да са техен принципал, каза още проф. Герджиков.

По думите му Академичният съвет обявява, че ще бъде в протестна готовност, докато тези три искания не бъдат изпълнени. Утре ректорът ще ги представи пред парламентарната Комисия по здравеопазването.

На заседанието проф. Герджиков съобщи, че болница "Лозенец" има 900 души персонал, като от тях 500 са лекарите.

"Ако тези лекари отидат в други болници, няма да са доценти и професори в СУ, според Закона за академичния състав, защото тези длъжности са само на Софийския университет, а не са национални звания", обясни ректорът.

Той добави, че по закон, за да съществува даден факултет, той трябва да има 40 преподаватели и материална база.

Деканът на Юридическия факултет на СУ проф. Сашо Пенов каза, че през лятото Министерският съвет е прехвърлил болница "Света Марина" във Варна към Медицинския университет в града.

Бившият ректор на СУ проф. Боян Биолчев каза, че се гордее, че е "създателят" на Медицинския факултет и когато той се е появил в структурата на СУ, университетът е "скочил" с 200 места в класациите.

На заседанието на АС беше съобщено, че има "слухове, че 1000-те студенти в Медицинския университет на СУ ще бъдат преместени в други университети".