Нарушения в строителството на магистрала "Тракия" няма. Това твърдят строителите и надзора на участъка от Стара Загора до Ямбол, за който вчера служебните министри Иван Шишков и Иван Демерджиев посочиха, че са вложени по-малко материали от изискванията, съобщи bTV.

С около 40 млн. лв. е ощетена държавата при строителството на АМ "Тракия" в района от Стара Загора до нова Загора и от нова Загора до Ямбол. Това бе заключението след проверка на регионалното министерство и на Министерството на вътрешните работи. Според проверките, извършени през миналата седмица, държавата е ощетена с около 15% от материалите, които е трябвало да бъдат вложени в строителството.

Фирмите, които са контролират изпълнението обекта, и тези, които са го строили обаче. Отричат да са спестявани каквито и да било материали по темата.

Телевизията е отправила запиване до фирмите строили тази част. Гръцката "Актор", работила по лот 3, все още запазва мълчание. Изпълнителят на лот 2 - "Трейс Груп", излезе със становище, че отсечката е завършена преди 10 г. и не се поддържа.

Лот 2 на АМ "Тракия" е най-проверяваният строителен обект в България. Извършени са 140 проверки. През 2011 г. и 2014 г. представители на Европейската комисия са правили проверки, както по време на изпълнението на обекти по ОП "Транспорт", част от които е АМ "Тракия - лот 2, 3 и 4", така също и при изготвяне на одитния доклад след завършването на строителството - не са констатирани никакви нередности и несъответствия.

От фирмата, упражнявала надзор на отсечката между Стара Загора и Нова Загора, дори смятат да съдят министрите Шишков и Демерджиев. Твърдят, че нагъванията се получават от претоварване на камионите.

Пътните експерти сочат, че в българските изисквания са ниски и позволяват напълно законно да се влага до 10% по-малко материал в асфалтовата настилка.

До дни се очакват и лабораторни изследвания дали е вложен качествен материал в магистрала "Тракия".