Започва подаването на заявления за кандидатстване след седми клас в профилираните и професионални гимназии.

Срокът за участие в първия етап на класирането е 26 юни, а класирането ще е ясно на 3 юли.

Две са възможностите за подаване на документите - на място в училищата "гнезда" или чрез онлайн системата.

Родителите, които изберат електронното заявление, няма да могат да подават на хартиен носител и обратното. През миналата година 33 процента от седмокласниците кандидатстваха чрез портала на Министерството на образованието и науката.

Достъпът до страницата за подаване на документи е чрез входящ номер и 10-цифрен код, зaписани в служебната бележка за явяване на националните външни оценявания.

Достъпът до страницата за подаване на документи е чрез входящ номер и с уникален десетцифрен код, записани в служебната бележка на седмокласниците за явяване на националните външни оценявания. С тях ставаше и проверката на резултатите от изпитите. След влизането в платформата данните на ученика се генерират автоматично. Родителите трябва да попълнят предпочитаните училища с избраните профили или специалности от професии, подредени последователно според предпочитанията. Всяка паралелка е отделно желание. Изборът става от падащо меню или чрез въвеждане на четирицифрените кодове на специалностите. Препоръчително е да се попълнят поне двадесет, съобразени с резултатите от изпитите. Броят им е неограничен.

Родителите и учениците могат да кандидатстват за училища в повече от една област в страната с отделни заявления. Корекции на вече подадени документи не се допускат, освен в изключителни случаи, като те могат да се правят само в РУО.

Ако ученикът иска да учи в професионална гимназия, задължително трябва да приложи сканирано копие на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия му лекар. Това става с натискане на бутона "прикачване" на медицинско свидетелство /PDF/. Оригиналът се представя при записването. За да бъде завършено електронното подаване на заявлението, се натиска бутона "потвърди". След това в отделен прозорец излиза декларация за съгласие на родителя, която изисква да се попълнят три имена и телефон за връзка.

Онези родители и ученици, които предпочитат да подават документи на хартия, могат да ги изтеглят от сайтовете на РУО и да ги попълнят предварително. Списъците с паралелките ще са изложени в училищата-гнезда. При кандидатстването не е необходимо копие на свидетелството за завършено основно образование, но ако ученикът желае паралелка от професионална гимназия, трябва да предостави оригинал и копие от медицинското свидетелство. След проверка от длъжностните лица оригиналът ще бъде върнат.