Служителите на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури /ИАРА/ ще имат право да задържат нарушители и да използват физическа сила и помощни средства, реши парламентът. Отпадна предложението любителите риболовци да полагат тест за правоспособност.

Депутатите приеха на второ четене промени в Закона за рибарството и аквакултурите, с които се цели подобряване на контрола и ефективно опазване на рибните популации, които в последните години значително намаляват.

Служителите на ИАРА, при изпълнение на служебните си задължения, имат право да задържат лице, което не се подчинява на законно разпореждане и/или оказва съпротива при изпълнение на законно разпореждане, записаха в закона депутатите. При задържане на нарушител незабавно ще уведомяват компетентните полицейски органи. Служителите ще могат да използват технически средства или системи, заснемащи или записващи деянието, моторни превозни средства със специален режим на движение, както и физическа сила и помощни средства след предупреждение, с изключение на случаите на внезапно нападение.

Условията и редът за използване на помощни средства, моторни превозни средства със специален режим на движение и стоппалки от служителите на ИАРА, както и организацията и редът за принудителното отвеждане на нарушителите с неустановена самоличност в най-близкото районно управление на МВР, ще се определят с наредба на министъра на земеделието, храните и горите, съгласувано с министъра на вътрешните работи.

От БСП възразиха, че с тези текстове на служителите на ИАРА се възлагат полицейски функции да задържат с помощни средства, и поискаха те да минават през обучение като на служителите на МВР. Предложението обаче не получи подкрепа в пленарната зала.

Вместо еднократен тест за правоспособност, както се предлагаше първоначално, желаещите да се сдобият с билет за любителски риболов ще попълват декларация, че познават изискванията на нормативната уредба, приложима за любителския риболов.

С измененията се въвежда забрана за риболов с мрежени уреди във вътрешните водоеми. Предвидена е и промяна в Наказателния кодекс, с която се криминализира уловът с технически средства за електроулов без валидно разрешително. Затвор до шест месеца и глоба от пет до десет хиляди лева или пробация се предвижда и при улов с риболовни мрежи във вътрешни водоеми при определени случаи. Такова наказание ще се налага на лице, което лови риба с мрежи в обекти, различни от тези, за които има регистрация, и има влезли в сила две или повече наказателни постановления за административни нарушения по Закона за рибарството и аквакултурите. С измененията се криминализира и участието в извършване на престъпление на служител на ИАРА.