Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) да излезе от структурата на Българската академия на науките от 1 януари догодина заедно с всички материални активи и разчетени за дейността му финансови средства. Това е записано в проекта на Закона за държавния бюджет за 2019 г. От началото на следващата година синоптиците ще бъдат под шапката на образователното министерство, както те самите пожелаха.

За осигуряване на дейността на НИМХ като национална хидрометеорологична служба на Република България и задълженията, които има по Закона за водите и Закона за чистотата на атмосферния въздух, е необходимо по-специфично разпределяне и определяне на бюджетните средства за обезпечаване на научно-приложната, оперативната и експертна дейност на института, което прави невъзможно определянето на бюджета му по общите правила на БАН за разпределение, съобразно научните му резултати. Това налага изваждането му от структурата на БАН, заедно с всички материални активи и разчетените за дейността му финансови средства, и преминаването му към министъра на образованието и науката от 1 януари 2019 г., пише в проекта.

Запазването на статута на НИМХ на научна организация е важно, тъй като постигнатата с годините симбиоза на научната и оперативната му дейност следва да се запази и развие, се посочва в проектобюджета за 2019 г.