Парламентът прие на второ четене промени в Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство.

С тях се въвежда определение на понятието "специална защита", която предвижда осъществяването на два вида защита на два етапа - предварителна защита и Програма за защита. Предвидено е специалната защита винаги да започва с предварителна защита, която цели осигуряване на незабавна защита на застрашените лица. Предварителната защита се прилага до издаване на разпореждане от главния прокурор или до вземане на решение на Съвета по защита на мярка за защита за срок до 30 дни, който може да бъде удължен при необходимост с не повече от 30 дни, съобщи БТА.

Въведените мерки на предварителната защита са: лична физическа охрана, охрана на имуществото, настаняване на безопасно място и настаняване в друго място за изтърпяване на наказанието.

Програмата за защита включва следните мерки: промяна на мястото на живеене в страната, промяна на мястото на работа, промяна на учебното заведение, настаняване в друго място за изтърпяване на наказанието и релокация в друга държава.

Специалната защита се осъществява от Бюрото по защита при главния прокурор. Предвиден е механизъм за периодична оценка за наличие и определяне на степента на застрашеност на защитеното лице.

Свидетелят дължи връщане на финансовите средства, използвани за неговата защита, в случай, че прекратяването на действието на Програмата за защита е на основание, че той не изпълнява задълженията си по споразумението без уважителна причина.