Здравният министър в оставка проф. Асена Сербезова е подписала отказ за извършването на нови медицински дейности на МБАЛ "Сърце и мозък", съобщават от МЗ.

"Днес, 21 юли, министърът на здравеопазване проф. Асена Сербезова подписа отказ за извършването на нови медицински дейности на Многопрофилна болница за активно лечение "Сърце и мозък" на адрес: с. Казичене, район "Панчарево". Заявлението от МБАЛ "Сърце и мозък" е постъпило в Министерството на здравеопазването на 31 май 2021 г. В него е посочено, че новите медицински дейности ще бъдат по 26 медицински специалности в 28 структури, от които 19 структури с общо 550 нови легла. Служебният здравен министър д-р Стойчо Кацаров възлага на Изпълнителна агенция "Медицински надзор" извършването на комплексна оценка относно искането за разрешаване на нови медицински дейности на нов адрес в с. Казичене, Столична община. Произнасянето от страна на здравния министър тогава е трябвало да стане през месец септември 2021 г., но това не се е случило, което се приема за мълчалив отказ", посочват от МЗ.

При встъпването в длъжност на настоящия кабинет в края на месец декември 2021 г. Министерството на здравеопазването е изискало допълнителна информация от НЗОК и ИАМН по отношение на необходимите средства за заплащане на заявените дейности, обема на заявените нови медицински дейности и становище относно тяхната потребност. В резултат на това ИАМН е събрала актуална информация за дейността на лечебните заведения на територията на областта за периода 2019-2021 г. и е извършила допълнителен анализ и комплексна оценка. Те показват, че заявените от МБАЛ "Сърце и мозък" нови медицински дейности превишават установените потребности на населението, обясняват още от министерството.

Поради постъпили сигнали и засилен медиен интерес към темата министърът на здравеопазването проф. Сербезова е разпоредила на Инспектора на МЗ да извърши проверка на процедурата по издаване на разрешение за извършването на медицински дейности на МБАЛ "Сърце и мозък" на територията на Столична община, с. Казичене. Искането на МБАЛ "Сърце и мозък" и действията на Министерството на здравеопазването в тази посока бяха обект на изслушване на проф. Сербезова в Комисията по здравеопазване на Народното събрание на 10 март т.г.

По отношение на процедурата Министерството на здравеопазването вече е сезирало компетентните органи.

В допълнение, последната заповед за разрешаване на нова медицинска дейност на адреса на болницата в гр. Бургас - роботизирана хирургия чрез ендоскопска роботизирана система за хирургия, съдова хирургия и урология, е издадена преди два месеца от министър Асена Сербезова. Също така настоящият министър е издала и актуалното в момента разрешение за осъществяване на лечебна дейност на МБАЛ "Сърце и мозък".

Изнесената в медиите информация, че по ускорена процедура на определени лечебни заведения са издавани заповеди за нови дейности от страна на министър Сербезова, не отговаря на истината, посочват от МЗ.

"В потвърждение прилагаме информация за посочените лечебни заведения и издадените от здравния министър заповеди за разрешените в тях дейности:

На МБАЛ "Света Анна", гр. София е разрешено преструктуриране по 4 съществуващи в лечебното заведение медицински специалности в 4 структури.

На УМБАЛ "Софиямед" са разрешени по 3 нови за лечебното заведение медицински специалности в 3 структури.

На УМБАЛ "Софиямед" са разрешени по 2 медицински специалности, които не са нови за лечебното заведение, в 2 съществуващи структури, на които се повишава нивото на компетентност.

На УМБАЛ "Пълмед", гр. Пловдив са разрешени по 7 медицински специалности, от които 3 нови за лечебното заведение специалности в 3 нови структури с легла, една нова структура без легла, а на 3 структури с легла по съществуващи в лечебното заведение медицински специалности се повишава нивото на компетентност.

На МБАЛ "Бургасмед", гр. Бургас са разрешени по 5 нови за лечебното заведение медицински специалности в 3 нови структури и 2 нови дейности към съществуващи отделения.

На МБАЛ "Света София", гр. София са разрешени по 2 нови за лечебното заведение медицински специалности и 13 съществуващи в лечебното заведение медицински специалности в 4 нови структури, и 11 с преструктуриране, от които 8 структури повишават ниво на компетентност.

Всички тези заповеди са издадени на база постъпили в периода от месец декември 2021 г. до месец април 2022 г. заявления и паралел с процедурата за МБАЛ "Сърце и мозък" не може да бъде направен".

Твърденията на МБАЛ "Сърце и мозък" са нелепи и безпочвени. Това се посочиха междувременно в обща позиция УМБАЛ "Софиямед", УМБАЛ "Пълмед", МБАЛ "Бургасмед", МБАЛ "Света София", след като по-рано "Сърце и мозък" обвини здравният министър в оставка Асена Сербезова, че "в 12 без 5" е издала пет заповеди за нови дейности в лечебните заведения за същите медицински дейности, за които "Сърце и Мозък" чака повече от година.

 

"Лечебните структури, част от групата "Булфарма" - УМБАЛ "Софиямед", УМБАЛ "Пълмед" и МБАЛ "Бургасмед" вече над 10 години осигуряват висококачествена съвременна медицинска експертиза и лечениe на българските пациенти чрез водещите си специалисти и високотехнологична материална база. И трите болнични комплекса са многопрофилни лечебни заведения и с наличието на спешни приемни звена на тяхната територия, осигуряват комплексна медицинска помощ. Те бяха и от първите в страната, които взеха дейно участие в борбата с пандемията от Ковид-19 и продължават да водят тази битка", се посочва в позицията.

"За нас буди недоумение безпочвените твърдения, арогантното и неколегиално поведение на ръководството на болница "Сърце и мозък", които умишлено намесват имената на уважаваните от българските пациенти и медицинска общност у нас лечебни заведения - УМБАЛ "Света Анна", УМБАЛ "Света София", УМБАЛ "Софиямед", УМБАЛ "Пълмед" и МБАЛ "Бургасмед", в един частен техен проблем", допълват от болниците.

Ето какво още е отбелязано в позицията на лечебните заведения:

Не може да се слага знак за равенство между откриване на дейност и увеличение на компетентност на съществуващи звена във вече съществуващи болници и разкриване на напълно ново лечебно заведение с близо 500 легла. Още повече, една от дейностите, които разкрива УМБАЛ "Софиямед" например, е за инфекциозно отделение, за които пандемията от Ковид-19 доказа, че са крайно недостатъчни, като това е едва четвъртото подобно в многомилионна София. Всички останали искания за разрешения за дейност и повишаване на нивата на компетентност, които получиха нашите болници, са свързани с настоящите дейности на лечебните ни заведения, които непрекъснато повишават качеството на медицинските услуги и тяхната комплексност.

Обвиненията, че д-р Михаил Тиков упражнява контрол над Българския лекарски съюз са нелепи и абсолютно безпочвени, още повече, че колегите от "Сърце и мозък" имат съгласие от Лекарския съюз за разкриването на болницата им в Казичене. Ще следим много внимателно изявленията на ръководството на болница "Сърце и мозък" и при повторни непремерени изказвания и действия, ще реагираме своевременно и ще потърсим правата си в съда.

Относно завоалираните изказвания в писмото на болницa "Сърце и мозък", в което те заявяват: "Това не може да не породи основателни съмнения за корупция, търговия с влияние и конфликт на интереси на министър Сербезова, като в този процес винаги има най-малко две страни", припомняме, че именно "Сърце и мозък" откриха болница с над 300 легла в Бургас, град, пренаситен с болници, при положение, че никой през последните години не е разкрил нова болница, което от своя страна поражда същите въпроси, поставени в по-горе цитирания текст.

Замесването на името на лечебните ни заведения в подобни нереални сценарии считаме за крайно неуместно и обидно както за работещите в тях, така и за пациентите.