Полицията в София се обърна с призив към Столична община да прецени дали да разреши протеста на превозвачите в неделя заради опасност за жълтите павета да бъдат повредени. От СДВР припомнят също така, че по същото време има и няколко други мероприятия в столицата.

От полицията твърдят, че пристигането на тежките машини в центъра на София поставя под риск жълтите павета, които са обявени за културно-историческа ценност. От МВР подсещат, че паветата няма как да бъдат възстановени, защото заводът в Будапеща, който ги произвеждал, отдавна не работел.

Ето какво написаха от СДВР:

Ръководството на СДВР призовава Столична община да се извърши преценка за целесъобразност от провеждане на допълнително събитие, заявено за 15 май.

Писмото е подписано от зам.-директора на СДВР ст. комисар Борислав Борисов и е адресирано до кмета на Столична община Йорданка Фандъкова

Основанието за това е реалната опасност от струпването на множество хора с различни убеждения, интереси и възгледи при планираните за 15 май т.г. на територията на столицата три спортни прояви и заявените преди 12 май три протеста на площад "Народно събрание".

Практиката показва, че при подобни мероприятия, твърде често биват блокирани с хора и техника подходите към София, както и редица възлови кръстовища и булеварди.

Същевременно на 12 май в СДВР е получено и уведомление от Столична община, с което е заявен отново за 15 май протест на превозвачите с участието на около 2000 тежкотоварни превозни средства и около 500 автобуса, протестните шествия ще обхванат основните артерии и възлови кръстовища на столицата, както и централната част.

Мястото за провеждане на протестното мероприятие и подходите към него съвпадат с времето и мястото на предварително заявените, съгласувани и разрешени прояви.

Същевременно участието на голям брой тежкотоварни превозни средства и автобуси би затруднило допълнително свободното придвижване на участниците в спортните мероприятия - предпоставка за възникване на множество сериозни конфликтни точки.

Към тези аргументи СДВР припомня единодушно решение на Столичния общински съвет, на базата на което със заповед на министъра на културата жълтите павета в София са обявени за културно наследство и са класифицирани като културна ценност - културен ландшафт по смисъла на Закона за културното наследство.

Паважната настилка е символ на централната част на столицата с повече от 100 години история, а нейното възстановяване е невъзможно. СДВР визира и наличието на предпоставки за нарушения на заповед на министъра на културата за определяне на режима за опазване на недвижимата културна ценност и посочва, че навлизането на тежкотоварна техника би създало опасност и от нарушаване на разпоредбата от Закона за културно наследство.

Припомня се, че през 2019 г. заради каскади с автомобили на бул. "Цар Освободител" - като сцена на чуждестранна продукция, Столична община състави акт на организатора и той бе санкциониран съгласно Наредбата за нарушение на обществения ред на територията на общината.

По данни на специалисти от БАН находището, от което произхожда материалът за производство на софийските павета, се намира в Будапеща, но то е изчерпано преди много години и заводът, който ги е произвеждал, вече не работи.

За обезпечаване на разрешените и съгласувани до 12 май мероприятия е ангажиран изключително голям ресурс, включващ служители от СДВР, ГДЖСОБТ от София и страната и от ОДМВР.

Организирането на още едно мероприятие създава реални условия за извършване на престъпления, нарушаване на обществения ред и безопасността на пътното движение на територията на столицата и допълнително би затруднило осигуряването на обществения ред, допълва още към аргументите си ръководството на СДВР, според което са налице предпоставки за предприемане на действия по компетентност.

СДВР апелира същите аргументи да бъдат взети предвид и при обсъждането на планираните протестни мероприятия на 16 (на КНСБ) и на 18 май (на Камара на автомобилните превозвачи в България).