Синдикатът на българските учители (СБУ) иска да бъдат въведени по два учебника по всеки предмет - един, който да покрива държавните стандарти, и втори, на по-високо ниво, за талантливите деца, каза във Варна лидерът на организацията Янка Такева на Третия международен образователен форум. Според нея в много европейски държави се работи по този начин и резултатите са добри, предаде БТА.

Такева допълни, че всяка година в системата на образованието у нас се вливат между 3 500 и 4 500 млади учители. По данни на СБУ през миналата година броят им е бил 4 200, за предстоящата учебна година до момента са назначени 3 800, сега излезли от университетите.

По принцип има недостиг на учители по математика, физика, природните науки, български език, чужди езици, но в училищата, където има проблем, помагат и пенсионирани преподаватели, така че системата работи успешно, каза още Такева.

Лидерът на СБУ коментира още, че е нужно да се промени методологията за работа с децата от 1 до 4 клас. Проблемите с ограмотяването на тези ученици водят до резултатите с неразбирането на текстовете, посочи Такева. Тя посочи, че в никоя образователна система по света азбуката не се учи разбъркано.

"Предишните поколения българи я учеха от А до Я, след това правеха празник на буквите, децата четяха и не говорехме за функционална неграмотност", коментира лидерът на СБУ.

Като проблем за системата Такева изтъкна интегрирането на децата със специални потребности и тези от рисковите групи. По думите й в това отношение се полагат усилия, отпускат се много средства от държавния бюджет, но нещата се случват бавно. Тя коментира още, че за да се преодолее проблемът с навлизането в училищата на първокласници, които не знаят български език, е нужно държавата да следи за спазването на законите. Ако се изпълнява изискването малчуганите задължително да посещават първо детски градини, нещата ще се променят, аргументира се Такева.

Тя посочи още, че въвеждането на оценки за поведението на учениците е остарял метод, като би следвало да се въвеждат мотивационни политики, които са много по-ефикасни. Вкарването на новите технологии и иновативни методи на преподаване в училище ще помогне в това отношение, защото на децата ще им е по-интересно, посочи Такева.

Тя допълни, че синдикатът иска МОН да разработи правила за хигиена при използването на технологиите и изкуствения интелект в учебните заведения. Освен това ще настоява и за въвеждане на политики за мотивиране на децата, които нямат достатъчен интерес към образование, нито родителите им ги подкрепят достатъчно да ходят на училище.