Променя се минималният брой изпитвания за оформяне на срочна оценка в училище. Целта е да има в самия час повече време за работа между учител и ученици, повече време за практическо прилагане и упражняване на това, което учениците учат.  Това заяви пред БНР Евгения Костадинова, директор на Дирекция "Съдържание на предучилищното и училищното образование" в МОН.

"Като 2 или 3 в зависимост от броя на часовете, с които се изучава предметът. Това не значи, че учителят не може да направи изпитвания, които да надвишават минималния брой. Наредбата не отнема възможността учителят да преценява", уточни Костадинова.

Наредбата се стреми към формиращо оценяване, подчерта Евгения Костадинова.

"Не просто оценката като цифрова оценка, а преценка на напредъка на ученика и посочване на онези негови страни, които все още не са усъвършенствани. По този начин и учител, и родител ще имат възможност за знаят върху какво трябва да работи ученикът. Невинаги цифровата оценка е верният инструмент. Тя показва моментно състояние, докато формиращото оценяване показва напредъка. Това трябва да се случи в по-голяма степен", коментира още тя.

Проектът за промени предвижда още да се въведат самостоятелни писмени задачи за домашна работа под формата на изследване на определен проблем.