Много важно е да работим за връщането на доверието между лекар и пациент - целите и на двете страни са едни и същи. Ако пациентът няма доверие на лекаря си, той по-трудно би могъл да му помогне. Това заяви председателят на БЛС д-р Иван Маджаров по време на пресконференция, организирана от Българската асоциация за закрила на пациентите.

"Едва когато бъде възстановено доверието между двете страни, може да говорим за Закон за правата и задълженията на пациентите. Когато сме пациенти, имаме права, но имаме и задължения. Веднага давам пример - профилактичните прегледи при личния лекар. Много се говори за това - звънят ли джипитата на пациентите си, издирват ли ги, но забравяме това, че дори действително личните лекари да правят всичко възможно, за да уведомят пациентите си, реално няма механизъм, който да задължи хората да направят профилактичния си преглед", каза той.

Председателят на УС на БЛС беше категоричен, че всички промени в нормативни документи и всички административни действия, които се предприемат от Съсловната организация и от МЗ са с цел гарантиране Правата на пациентите. "Когато говорим за Правила за добра медицинска практика и Продължаващо медицинско обучение на кадрите в България - и на специалистите по здравни грижи, и на лекарите, това е, за да бъде гарантирано на българските пациенти, че те ще бъдат лекувани адекватно и със съвременните методи, които медицината предлага", поясни д-р Маджаров.

"За да защитим пациентитеq ние трябва да направим така, че у нас да има ясни правила и ясни стандарти, за да може всеки, който живее в България и е гражданин на ЕС или е гост в нашата държава, да му е гарантирано, че няма да има системни пречки пред неговото лечение", категоричен беше председателят на БЛС.

"И не на последно място - крайно време у нас е да бъде създадена Система за докладване на нежелани събития в лечебните заведения. Какво имам предвид - да бъде дадена възможност на лекарите да докладват за нежелани събития, без да се страхуват за работата си. След като бъде подаден такъв сигнал, той се дава за подробен анализ за установяване на първопричините за случилото се. В резултат на което се създават препоръки, но и се предприемат мерки за подобряване на работата в лечебното заведение", завърши д-р Маджаров.

Много важно е да работим за връщането на доверието между лекар и пациент - целите и на двете страни са едни и същи. Ако пациентът няма доверие на лекаря си, той по-трудно би могъл да му помогне. Това заяви председателят на БЛС д-р Иван Маджаров по време на пресконференция, организирана от Българската асоциация за закрила на пациентите.

"Едва когато бъде възстановено доверието между двете страни, може да говорим за Закон за правата и задълженията на пациентите. Когато сме пациенти, имаме права, но имаме и задължения. Веднага давам пример - профилактичните прегледи при личния лекар. Много се говори за това - звънят ли джипитата на пациентите си, издирват ли ги, но забравяме това, че дори действително личните лекари да правят всичко възможно, за да уведомят пациентите си, реално няма механизъм, който да задължи хората да направят профилактичния си преглед", каза той.

Председателят на УС на БЛС беше категоричен, че всички промени в нормативни документи и всички административни действия, които се предприемат от Съсловната организация и от МЗ са с цел гарантиране Правата на пациентите. "Когато говорим за Правила за добра медицинска практика и Продължаващо медицинско обучение на кадрите в България - и на специалистите по здравни грижи, и на лекарите, това е, за да бъде гарантирано на българските пациенти, че те ще бъдат лекувани адекватно и със съвременните методи, които медицината предлага", поясни д-р Маджаров.

"За да защитим пациентите ние трябва да направим така, че у нас да има ясни правила и ясни стандарти, за да може всеки, който живее в България и е гражданин на ЕС или е гост в нашата държава, да му е гарантирано, че няма да има системни пречки пред неговото лечение", категоричен беше председателят на БЛС.

"И не на последно място - крайно време у нас е да бъде създадена Система за докладване на нежелани събития в лечебните заведения. Какво имам предвид - да бъде дадена възможност на лекарите да докладват за нежелани събития, без да се страхуват за работата си. След като бъде подаден такъв сигнал, той се дава за подробен анализ за установяване на първопричините за случилото се. В резултат на което се създават препоръки, но и се предприемат мерки за подобряване на работата в лечебното заведение", завърши д-р Маджаров.