Експертите предлагат административна и финансова реформа.

Разделянето на страната на четири района на планиране в най-голяма степен в най-голяма степен отразява социално-икономическото ниво на развитие на регионите с съдържа най-голяма икономическа логика, смята Явор Алексиев.

Този вариант най-пряко отразява това, което се случва в икономиката, смятат експертите и открояват районите:
  • Северна, Централна и Северозападна България,
  • Черно море се свързва по линията Варна-Бургас.
  • Южен-централен район
  • София плюс Пазарджик (Югозападният район плюс Пазарджик).
За да се постигнат добри икономически ефекти обаче е необходима най-вече финансова децентрализация на общините. Данък общ доход да се прехвърли поетапно към общините, предлагат експертите. По този начин те самите ще имат достъп до много повече ресурс и нивата на разпределение на публичните средства от местната власт ще се приближат до средните за ЕС. В момента в България те са два пъти по-ниски - около 7%, при 14% за ЕС, казва Алексиев.