РИОСВ-София извърши извънредна проверка за замърсяване на река Струма. Във връзка с постъпил сигнал, експертите извършиха проверка по сигнал за изтичане на замърсени води в река Струма след "Топлофикация - Перник", съобщиха от екоинспекцията.

Извършена е съвместна проверка на място от експерти на РИОСВ, Специализираната лаборатория на Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) и Басейнова дирекция "Западнобеломорски район".

Взети са проби - от тръбата, от която се излива оцветената в кафяво вода, както и от няколко пункта по поречието на реката. Резултатите от пробовземанията ще бъдат оповестени допълнително.