Слюнчена проба, дала положителен резултат за наркотици при тестване на шофьор, ще се изпраща за лабораторно изследване, ако съответният водач откаже кръвна проба. Това предвиждат нормативни промени, публикувани за обществено обсъждане от Министерствата на здравеопазването, вътрешните работи и правосъдието. Отпадат изследванията на урина, които да установят употреба на наркотици, допълва БНР.

Установена употреба на наркотици или техни аналози с полеви тест ще се доказва чрез химико-токсикологично изследване на кръвна проба или чрез същото изследване на слюнка, взета чрез тампон и запечатана пред изследвания шофьор от органите на МВР, предвиждат промените.

Слюнченият материал ще се изследва само в държавните лаборатории на ВМА в София и Варна и тази към Националния институт по криминалистика при МВР.

Пробите ще се изпращат до 5 работни дни след вземането им, като ще се пренасят в хладилни чанти.

За установена употреба на наркотици или техни аналози ще се приема присъствието им в изследваната слюнка, включително на техни метаболити. Колкото до кръвната проба, при нея се въвеждат минимални прагове за наличие на амфетамини, метаамфетамини, MDMA, THC, хероин, кокаин и морфин. Други наркотични вещества ще се считат за употребени, ако присъстват в изследваната проба.

Промените са подготвени във връзка с нови текстове в Наказателния кодекс, според които при установено шофиране след употреба на наркотици човек се наказва със затвор от 1 до 3 години и с глоба от 500 до 1500 лева.

В специално приложение № 5 към наредбата са посочени видовете наркотици, за които се въвеждат тези гранични стойности. За всички останали остава т. нар. нулева толерантност и употребата им ще се приема за доказана с установяване на присъствието им в кръвната проба без значение каква е концентрацията им.

Ето какво предвижда проектът:

За амфетамин (AMP) доказана употреба е налице при концентрация в кръвта равна или по-висока от 25 нг/мл.
За метамфетамин (MET) - 25 нг/мл.
За 3,4-метилендиоксиметамфетамин (MDMA) - 25 нг/мл.

  • За тетрахидроканабинол (THC) се изследват две вещества и за всяко има съответен праг:
  • за тетрахидроканабинол - 1 нг/мл

за карбокси-Δ9-тетрахидроканабинол - 10 нг/мл.
За кокаин (COC) също се изследват две вещества, за които има съответните прагове:

  • кокаин - 10 нг/мл
  • бензоилекгонин - 75 нг/мл

За хероин (HER) се изследват:

  • 6-моноацетилморфин - с праг 5 нг/мл
  • морфин с праг от 10 нг/мл

За морфин (MOR) прагът е 10 нг/мл.

Промените в наредбата не засягат въобще проблема, който много шофьори поставят - че тестовете за дрога реагират на предписани медикаменти, уточнява lex.bg.