Промените в Наказателно-процесуалния кодекс, с които се създава Механизъм за разследване на главния прокурор, вече са обнародвани в Държавен вестник. По закон те трябва да влязат в сила три дни след обнародването им.

Наред с промените в НПК бяха приети и нови текстове в Закона за съдебната власт. С тях бе намалено от 17 на 13 гласа изискващото се мнозинство за назначаване и отстраняване от длъжност на главния прокурор.

Новите текстове бяха приети от парламента миналата седмица. Те са част от ангажиментите, поети от България във връзка със средствата по Плана за възстановяване.

Според промените престъпления, извършени от главния прокурор, ще се разследват от специално назначен съдия от наказателно отделение при Върховния касационен съд. Доказателствата ще се събират от определени от вътрешния министър разследващи полицаи. След приключване на разследването съдията ще се връща на старата си длъжност.

В момента във Висшия съдебен съвет (ВСС) има две предложения за отстраняване от длъжност на главния прокурор Иван Гешев. По едното от тях процедурата започна в четвъртък и съветът реши да започне събиране на доказателства.