Конституционният съд е образувал дело по искането на главния прокурор за задължително тълкуване относно мандата и функциите на Висшия съдебен съвет (ВСС), става ясно от съобщение на сайта на съда. Докладчик по делото е съдия Атанас Семов. 

Преди ден Иван Гешев попита:

  • прекратяват ли се функциите на ВСС с изтичане на мандата му;
  • допустимо ли е да се формира нов с избраните през 2022 г. членове от професионалната квота на съдиите и прокурорите заедно с членовете по право - председателите на Върховния касационен съд (ВКС) и Върховния административен съд (ВАС) и главният прокурор; 
  • конституционно допустимо ли е Висш съдебен съвет с изтекъл мандат да взема решения по отношение на председателите на ВКС, ВАС, главния прокурор и другите административни ръководители в органите на съдебната власт. 

Въпросите на Гешев към конституционните съдии идват на фона на приетите промени в Наказателно-процесуалния кодекс, с които се въведе механизъм за разследване на главния прокурор, както и ново мнозинство за назначаване и освобождаване на главния прокурор, а именно не по-малко от 13. 

Освен това, членове на Прокурорската колегия към ВСС имат две искания за отстраняване на Гешев, като едното вече беше обявено за допустимо от Пленума на ВСС. Първото е свързано с допускането на израелския експерт на мястото на инцидента с кортежа на Гешев, а във второто се твърди, че главният прокурор е нарушил етичния кодекс на магистратите, като се визират изнесените чатове и записи по време на пресконференция. 

Според заместник-председателя на Националната следствена служба Ясен Тодоров започнатата от ВСС процедура за отстраняването на главния прокурор може да се окаже нелегитимна заради изтеклия мандат на кадровиците.