Производителите на плодове и зеленчуци излязоха с нарочна декларация в подкрепа на земеделския министър Десислава Танева и настояват за още по-строг контрол по границите при вноса на чужда продукция.

"Години наред в България се внасят плодове и зеленчуци второ и трето качество, а се продават като първо в търговската мрежа, твърдя от бранша. - Това ощетява българския производител, който става неконкурентен на внесените ниско качествени стоки със съответно по-ниска цена. Търговците-вносители масово продават на едро и на дребно по-евтината стока с по-голям марж и печалба. Вследствие на заповедта на директора на БАБХ за завишен контрол по границите на влизащите в страната плодове и зеленчуци, очакваме спиране на нерегламентирания внос."

Производителите на плодове и зеленчуци считат, че засиленият контрол ще осигури продукти на трапезата на българското население, които по никакъв начин няма да застрашават неговото здраве в краткосрочен и дългосрочен план.

"Проверките на всяка партида за остатъчни пестициди ще гарантират, че българският потребител консумира здравословна храна. Много често внесените нискокачествени плодове и зеленчуци водят със себе си нови болести и неприятели, които не са типични за нашата страна, а някои от тях са карантинни и борбата с тях е изключително трудна. Предприетите мерки също ще намалят разпространението на такива вредители и ще защитят българските производители от унищожаване на реколтата. Вследствие на горепосочените факти подкрепяме изцяло предприетата инициатива и бихме искали тази заповед да стане постоянно действаща!", пишат още в декларацията си браншовиците.