Пресъхнаха реките към Копринка. Според последната официална справка за водите в язовир "Копринка" в него има - 17,269 млн. м3 вода, което е 12,14% от общия му обем.

Язовирът се източва с 0.388 м3 в секунда, а в него влизат 0.000 м3., предава Нова тв.

Язовирът, който не е предназначен за питейни нужди, е изключително важен за няколко области.

Водата, която се източва от него към река Тунджа, е важна за питейната вода за Стара Загора, Сливен и Ямбол, тъй като помпените станции за тези региони са по поречието на Тунджа.

В края на миналия месец министърът на околната среда и водите Емил Димитров съобщи, че проблеми с водоснабдяването на Сливен, Ямбол и Елхово през тази година няма, но това се дължи именно на язовир "Копринка".

"Наблюдава се сериозно понижение на водата в сондажите в тези региони, което наложи да се отпуснат допълнителни количества вода от язовир "Копринка" към язовир "Жребчево", което да повиши нивото на река Тунджа. Необходимо е справедливо разпределение на водата от река Тунджа - по-голяма част от нея да остава в реката, а да не се отклонява за енергийни нужди към река Марица", каза той.