От днес на сайта www.bgtoll.bg може да се заплащат нарушения, наложени за ползването на платената пътна мрежа без валидна е-винетка или платена пътна такса, съобщава агенция "Пътна инфраструктура".

На интернет страницата на Националното тол управление чрез бутон "Проверка за нарушения и възможност за плащане" и след въвеждане на необходимите данни шофьорът може да провери дали има нарушения и при наличие на такива може да плати компенсаторните такси по тях, както и по издадени електронни фишове или съставени актове за установяване на административни нарушения в законоустановения двуседмичен срок.