Определянето на вида е потвърдено от учени от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания към БАН. Откритието е резултат от направените през последните години наблюдения на биологичното разнообразие.

Локализирани са над 30 вида редки гъби, сред които и видът Zeus olympius. Тя представлява миниатюрна, ярко обагрена в жълто-оранжево дървесна гъба. Видът е открит през 1986 г. в Северна Гърция, в планината Олимп.

Заради ограничения район, който обитава, и заради изключителната рядкост на гъбата Международният съюз за защита на природата я определя като "критично застрашена" и поради това е включена в публикацията "Видове на ръба на оцеляването".

Новината за откриването на Zeus olympius на две места в България е невероятна, коментира д-р Дейвид Минтер - един от изследователите, описали за първи път гъбата, цитиран от МОСВ. По думите му тя е ново съкровище за природното наследство на България и страната трябва да се гордее с нейните откриватели.

Българските находища се намират на значително разстояние от Олимп, което означава, че този изключителен вид вече има много по-добри шансове за оцеляване, отбелязва д-р Минтер, който е председател на Международното дружество за защита на гъбите.