Спасените край Доспат мечета са под денонощно наблюдение, оцеляването им остава под въпрос, съобщиха от фондация "Четири лапи".

В събота при съвместна акция на Министерство на околната среда и водите, Регионална инспекция по околна среда и води - Смолян и фондация "Четири лапи" са били спасени три мечета, намерени край пътя до родопското с. Барутин, в близост до язовир Доспат. Мечетата са на съвсем крехка възраст и са били без майка си, което е наложило спешното им настаняване в Парка за танцуващи мечки край Белица.

Спасените край Доспат мечета

Снимки: Четири лапи

Вчера те са били прегледани от ветеринарен лекар. Според Димитър Иванов, управител на стопанисвания от "Четири лапи" и фондацията на Бриджит Бардо спасителен център, трите мечета са силно стресирани заради преждевременното им отделяне от майката.

"Били са сами близо денонощие, като през това време не са се хранили и не са поемали течности. Опитът ни сочи, че при над 90 на сто от случаите на намерени мечета в дивата природа, майката е прогонена или отстреляна от бракониери. Отглеждането на осиротели мечета от хора е изключително трудно, но въпреки това ще направим всичко възможно, за да ги спасим", е посочил той.

Спасените край Доспат мечета

Снимки: Четири лапи

Трите мечета са на възраст около три месеца и все още бозаят. Специалистите на "Четири лапи" са започнали захранването им с козе мляко, което е най-близко по състав до кърмата на мечките, като към него се добавят витамини. Две от мечетата са от мъжки пол, а едно от женски. Най-едро е женското мече, което тежи над 3 кг, а притесненията на гледачите и лекарите в Парка за танцуващи мечки са свързани с най-дребното мече, което тежи под 2 кг.

Спасените край Доспат мечета

Снимки: Четири лапи

Мечетата са под денонощно наблюдение от екипа на парка и се очаква до две седмици, когато общото им състояние се стабилизира и укрепне, да бъдат настанени в спасителен център в Гърция, който е специализиран в отглеждането на осиротели мечета и подготвянето им за живот в дивата природа.

Спасените край Доспат мечета

Снимки: Четири лапи

За да се намали стресът на мечетата, както и да се гарантира успешното им отглеждане и реадаптиране към живот в дивата природа, контактът им с хора ще бъде сведен до минимум, като до заминаването им за Гърция те ще бъдат отглеждани в карантинно помещение и до тях няма да бъдат допускани посетители на Парка за танцуващи мечки и журналисти.

Спасените край Доспат мечета

Снимки: Четири лапи