Продължителността на живота у нас е най-малка от всички страни в ЕС, а детската смъртност е сред най-високите. Това пише в отчета на на здравния министър Стойчо Кацаров.

Пациентите доплащат от джоба си почти половината от стойността на оказаната им медицинска помощ. Ние сме втората страна с най-малък брой медицински сестри. Налице са тежки регионални диспропорции в предлагането на медицинска помощ и несправедливо разпределение на средствата между отделните медицински специалности, пише още в документа, публикуван от Министерството на здравеопазването.

Завършихме 2019 година на първо място в света по смъртност с коефициент на обща смъртност - 15.5. За 2020 година този коефициент е 17.8, а за първите 5 месеца на 2021 година надмина 21. Леталитетът от COVID-19 у нас е два пъти по-висок от средния в ЕС.

По броя поставени ваксини сме последни в ЕС, продължава отчетът.

Ето какво пише още в него:

 • От 1-ви януари до 11 май лекарите пътуваха до РЗИ (някои над 100 км), за да получат ваксини за своите пациенти. За периода в страната са поставени 960 хиляди ваксини.

Ние осигурихме доставката на ваксини до всяка община и логистичен център в страната. От 11 май досега са поставени 600 хиляди ваксини.

 • До 11 май възрастните хора и хората с тежки болести не бяха приоритет на ваксинационния план. Това е една от причините за високата смъртност, регистрирана от началото на годината. Дори хората, настанени в домове за възрастни, са ваксинирани само наполовина.

Дадохме приоритет на имунизацията на възрастните хора и тези с тежки хронични заболявания. Сформираха се мобилни екипи за имунизиране на трудноподвижните хора и жителите на отдалечените и труднодостъпни населени места. За периода 11.05.2021-10.06.2021 са поставени ваксини на 427 816 души над 60-годишна възраст. За времето от 1 януари до 11 май са били поставени ваксини на 454 352 души над 60-годишна възраст.

 • Скандалите около закупуването на ваксините, хаотичните решения по управлението на кризата, в това число и на ваксинациите, позволиха в страната да се създаде негативна нагласа срещу ваксинациите.

Стартирахме информационна кампания за популяризиране на ползите от ваксинацията срещу коронавирусната инфекция; проведохме срещи за сътрудничество с общини, НСОРБ, представителите на СЗО в България; Представителството на ЕК, БЧК, БЛС, НСОПЛ, директорите на областните болници в страната, АРФАРМ, БАТЕЛ, БГФА, БЗС. НСОПЛБ, НСЧБ, ББА и др.

 • Заварихме над 5000 души с погрешно издадени сертификати. Липсваше дори оперативна процедура за поправянето им. Сертификатът можеше да се получи само от лица, имащи електронен подпис

Създадохме процедура за отстраняване на грешки във вече издадени сертификати. Организирахме издаването на електронен сертификат за ваксинирани, тествани и преболедували (зелен сертификат), като България стана една от първите стани в ЕС, която го валидира и българските граждани, които са ваксинирани, могат да пътуват с него без ограничения след 1 юни. Създадохме възможност за изтегляне на зеления сертификат без да е необходимо гражданите да притежават КЕП или да посещават ваксинационен център.

 • Изготвихме Национален оперативен план за справяне с пандемията.
 • Актуализирахме противоепидемичните мерки в синхрон с показателите за разпространението на заболяването в страната. Създадохме гъвкави процедури за влизане в страната, както и облекчени процедури на реципрочна основа с други страни - Румъния.

Премахнахме ограниченията пред присъственото обучение на учениците и студентите.

Намалихме ограниченията при посещения на спортни мероприятия. Премахнахме изискването за ПСР изследване на деца до 6-годишна възраст при влизането им в страната.

Въвеждаме единен национален КОЛ-център, към който гражданите ще могат да отправят запитванията си за ваксинацията, противоепидемичните мерки, др.

 • Медико-статистическата информация не е събирана систематично и има големи празноти. Нямаме дори приблизителна оценка на броя на българите, които вече са се срещали с вируса. По брой на проведените тестове за COVID-19 сме на последно място в ЕС, а леталитетът е два пъти по-голям от средния в ЕС

Извършваме сероепидемиологично проучване и кръстосан анализ на данните за броя на българските граждани, които вече са се срещали със SARS-CoV-2, за да имаме точна прогноза кога страната ни би могла да постигне колективен имунитет (преболедували, имунизирани, срещнали се с вируса).

Със заповед на министъра на здравеопазването е възложено на НЦОЗА извършване на пълен анализ на действията по управление на кризата с COVID-19, анализ на извънредната смъртност и дейността на лечебните заведения. Анализът е извършен, представен на обществеността и внесен в Народното събрание.

 • Страната ни нямаше досега единен протокол за поведение при заразяване със SARS-CoV-2, което също е сред причините за високата смъртност;

Създадохме работна група с представители от 17 експертни медицински съвета за изготвяне на Единен национален протокол за диагностика, амбулаторно и болнично лечение на пациенти с COVID-19.

Протоколът е завършен и публикуван на интернет страницата на МЗ.

 • Заявихме участие в общоевропейската процедура за осигуряване на ваксини срещу COVID-19 за следващите две години - 2022/23. Стартирахме и процедура за получаване на съгласие от ЕК и производителите на ваксини за даряване на определени количества от тях на страни от Западните балкани и Източна Европа, ако потребностите на страната ни са задоволени.

Осъществени са дарения на 172500 ваксини на държавите Бутан, Босна и Херцеговина 50000, Р С Македония 51000 (в процес на изпълнение), Бангладеш 271000.

 • Наследихме План за възстановяване и устойчивост, в който повече от половината средства бяха насочени към поставяне на топлоизолации и строителни дейности.

В изключително кратките срокове, които остават за внасянето на плана в ЕК, написахме изцяло нов План за възстановяване и устойчивост в сферата на здравеопазването.

Вместо поставяне на стиропор, фокусът ще се насочи към дигитализация в здравеопазването, телемедицина, въвеждане на иновации и нови технологии,

Планът предвижда изграждане на центрове за лечение на мозъчно-съдова болест и център за обучение на специалисти, изграждане на система за спешна помощ, с използване на въздушен транспорт, като закупуването на хеликоптери и всичко необходимо за функционирането на системата.

Особен фокус поставяме на достъпа до здравеопазване в регионите, както и на подпомагането но доболничната помощ.

 • Заварихме проект за изграждане на капацитет на болниците за посрещане на пандемия в почти насипно състояние, без ясни критерии и напълно непрозрачни процедури за подбор на кандидати. Проектът е по Оперативна програма "Региони в растеж", а срокът за изпълнение е бил удължаван два пъти.

Преработихме изцяло критериите за финансиране на Проекта. Включихме всички болници (според одобреното вече от ЕК задание само държавни и общински) в страната, които са лекували болни с COVID-19, публикувахме критериите и изпратихме писма на всички заинтересовани страни.

Предстои стартиране на процедурите по ремонт и закупуване на апаратура.

 • Обнародвахме измененията в над 20 от съществуващите медицински стандарти, с цел намаляване на административната тежест и създаване на повече възможности за увеличаване на възнагражденията на лекари, медицински сестри и друг персонал на лечебните заведения.
 • Заварихме лошо организирана система за специализация на лекарите, която в много случаи поставя младите специалисти в крайно неблагоприятна ситуация по време на обучението.

Стартирахме работа по изменение на две наредби, свързани с акредитацията на лечебните заведения и специализацията на младите лекари с цел подобряване на условията, реда, организацията и възнагражденията им.

 • Направена е спешна промяна в Наредба 4, която да даде възможност на лекарите да изписват и на хартиени рецепти, когато лекарствата не се заплащат от НЗОК. От 1 юни беше въведено изцяло електронно изписване на лекарства, които са напълно или частично платени от НЗОК.
 • Предприети са действия Рецептурните книжки и Протоколите за предписване на скъпоструващи лекарства да преминат напълно в електронен вариант от 1 юли.
 • Пациентите не са в центъра на здравната система, правата ни като осигурени лица не са добре защитени. Ние доплащаме от джоба си близо 50% от медицинската помощ.

След проведена среща с широк кръг от представители на пациентски организации е изготвен проект за изменение в Устройствения правилник на МЗ, в който се придвижа създаване на дирекция за правата на пациента, която да работи по формирането на национални политики. Назначени са първите служители в новата дирекция.

 • Определена е работна група, която да разработи Национален антираков план.
 • Извършен е анализ на годишните отчети за дейността и на годишните финансови отчети на почти всички държавни болници и са идентифицирани проблемните от тях. В тази връзка и във връзка с други сигнали за нарушения, са проведени проверки в УМБАЛ "Александровска", УМБАЛ "Св. Иван Рилски", държавното дружество "Бул Био", специализирани болници за рехабилитация, както и проверка по сигнали в УМБАЛ "Лозенец". Предприети са действия за смяна на ръководствата на болниците "Александровска" и "Лозенец", като във втората са констатирани тежки нарушения, свързани с извършени трансплантации. Нарушенията са били прикрити от МЗ и служби за сигурност. Получени са резултатите от извършена от НЗОК проверка на УМБЛАСМ "Пирогов" ЕАД, в която са констатирани множество нарушения, в това число отчетена и неизвършена дейност. Заради допуснати тежки нарушения са сменени изпълнителните директори на УМБАЛ "Лозенец" и УМБЛАСМ "Пирогов" ЕАД.

До момента са установени са злоупотреби с клинични пътеки и източване на НЗОК, като само в болница "Лозенец" те са в размер 374 523 лв., в "Пирогов" на стойност 1 680 005 лв.

Проверките ни установиха също - тежки задължения на дружествата, например 30 млн. задължения в "Лозенец", 70 млн. в "Александровска" и др. Предприети са действия за смяна на ръководствата на болниците "Александровска", "Лозенец" и "Пирогов" заради установените нарушения.

В УМБАЛ "Лозенец" са установени тежки нарушения, свързани с незаконно извършвани трансплантации. Сезирани са съответните органи.

 • Извършена е проверка на начина на провеждане на процедурите по закупуване на лични предпазни средства, респиратори и лекарства за периода на извънредната епидемична обстановка от 13 март 2020 г. досега. Резултатите сочат, че голяма част от процедурите са провеждани непрозрачно, като по неясен начин са получавани оферти от български и чуждестранни фирми. Липсват съгласувани подписи от дирекциите в здравното министерство, както и данни за подготвянето на спецификации с изисквания към закупуваните продукти. Докладите са внасяни в Министерски съвет с решение за сключване на договори с конкретни фирми, след което същите са сключвани отново без необходимите съгласувателни процедури.

В резултат на това част от закупените респиратори и лекарства, някои като хидроксихлорохин (купен на цена повече от два пъти над пазарната) са останали неизползваеми и може да бъдат бракувани. Закупени са без обществена поръчка ненужно голям брой респиратори на цени, надвишаващи пазарните, част от които са доставени неокомплектовани и без дължимата гаранция за употреба. Материалите от проверката са изпратени на МВР и Прокуратура.

 • Направен е анализ на състоянието на изпълнението на бюджета на Министерството на здравеопазването и наличните средства за плащане. Установено е, че бюджетът за плащания на лекарите и лечебните заведения във връзка с извънредната епидемична обстановка е бил планиран до средата на месец май от предишното правителство. То отказа да внесе в Народното събрание искане за актуализация на държавния бюджет. Парите са изплащани до този момент без пряка връзка с количеството и качеството на свършената работа по диагностика и лечение на болни с COVID-19, като има сигнали за получаване на средства от лица, несвързани с лечението.

Министърът на здравеопазването постигна съгласие с ръководствата на НЗОК и БЛС за започване на преговори за изменение на НРД, в които приоритетно да се разгледат въпросите с лимитите на лечебните заведения, промяна в цените на клиничните пътеки, увеличаването на финансирането и отговорностите на лечебните заведения за извънболнична медицинска помощ и други.

Целия отчет можете да видите тук.