Двамата военачалници подписаха акта за сдаване и приемане на длъжността и рапортуваха на министъра на отбраната Ангел Найденов.

Ген. Симеон Симеонов, който преминава в запаса, беше награден с почетния знак на МО "Свети Георги" - първа степен.
Със същото отличие бяха наградени и досегашните зам.-началници на отбраната генерал-лейтенант Стефан Василев и контраадмирал Георги Георгиев, които също преминават в запаса.

Обявени бяха и назначенията на новите зам.-началници генерал-майор Нейко Ненов и генерал-майор Константин Попов.

В изказването си на церемонията министър Ангел Найденов изрази благодарност към ген. Симеонов за приноса му за развитието на БА, за изграждането на професионализма и качествата на военнослужещите в редовете на армията.

Той посочи като предизвикателство пред вицеадмирал Николов да докаже логиката и смисъла на това да е първият представител на ВМС, заставащ начело на БА и на Въоръжените сили.

Министърът отбеляза, че се извършва най-мащабната ротация на командни и висши офицерски позиции в БА.
От 35 подлежащи на ротация, 23 позиции са предмет на промени, а 17 са новите висши офицерски звания във Въоръжените сили, като за 10 от офицерите за първи път се присвоява званието "бригаден генерал" или "комодор".

Найденов заяви, че няма друга структура, която да е или да е била в състояние да изгради за четири месеца защитното съоръжение по южната граница, два от които са преминали при непрестанни дъждове.

"Ние сме на броени дни от завършване на това значително постижение за БА, необходимо за сигурността на България", посочи министърът.