Националният съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти (НСЦРЛП) прие изменение на Наредба №11 от 17 октомври 2019 г., с което се актуализира Фармако-терапевтичното ръководство по медицинска онкология в частта "Карцином на гърдата при мъже". Предстои нормативният акт да бъде обнародван в Държавен вестник.

Повод за предприетите мерки стана случаят на пловдивчанина Айвън Андреев, онкоболен с рак на гърдата, който преди месец се оплака пред бТВ, че е получил отказ от Здравната каса в града да му бъде отпуснато безплатно лекарство. Мотивът на касата е бил, че то се изписва без пари само при лечение на жени с рак на гърдата.

"За мен беше стресиращо, като видях в отказа, че мотивът е, че съм мъж", призна онкоболният тогава.

Той е бил опериран в столицата и е преминал химиотерапии, но му след това му е била назначена скъпоструваща инжекционна форма на терапия. Инжекцията струва около 500 лева на месец. Лекарите в София намират първата доза за Айвън от друг пациент и му казват, че в повечето случаи Здравната каса отказвала да отпусне лекарството за мъже.

Сега се слага край на тази практика, след като Експертният съвет по медицинска онкология излезе със становище, а сега и Националният съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти прие изменението на наредбата.

С днешна дата НСЦРЛП одобри промени, чрез които да се прилагат европейските правила на поведение при лечение на заболяването при пациенти и от двата пола.

С изменението на Наредбата се приема, че лечението на карцином на гърдата при мъже е аналогично на лечението на карцинома на гърдата при жени. Лекарствените продукти, използвани за ендокринна терапия при жени (антиестрогени, ароматазен инхибитор, LHRH-агонист и други), ще се прилагат и при мъже, съгласно приетите стандарти и ръководства за лечение на карцинома на гърдата, независимо, че това не е отразено в кратката характеристика на тези продукти. При ендокринна терапия с ароматазни инхибитори се препоръчва добавянето на LHRH-агонист.