Тази седмица бе представено официално втория модул от първото българско мултимодално приложение BreastHelp за профилактика, скрининг и проследяване на рака на гърдата. Приложението е разработено от началника на Отделение по хирургия на гърда и реконструктивна хирургия в УСБАЛ по Онкология в София д-р Ваня Митова и е имплементирано в медицинската платформа Healee.

Идеята за мобилното приложение се появява преди 4 години, докато д-р Митова ежедневно се среща с пациентки с рак на гърдата, по-голяма част от които в напреднал стадий. Основният проблем, който д-р Митова припознава, е късното диагностициране на пациентите, а утежняващите обстоятелства се крият във все по-ангажираните лекари, по-малкото специалисти и все по-ограничения достъп до специализирана качествена помощ. Всичко това служи като мотиватор за д-р Митова и решава да направи нещо, което да е достъпно и близо до пациентите, за да се промени нагласата и мисленето на жените и повече от тях да имат адекватна и навременна помощ.

Така три години по-късно, през октомври 2022-ра година, стартира първото у нас мобилно приложение за рак на гърдата BreastHelp с първия си модул за здрави жени и превенция за това социално-значимо заболяване.

Онлайн онкокомисия за рак на гърдата във BreastHelp

Председател на първата онлайн онкокомисия за рак на гърдата у нас е проф. Константа Тимчева, онколог , а редом до него са и мултидисциплинарен екип от специалисти - проф. Иглика Михайлова - лъчетерапевт, д-р Лидия Чавдарова - специалист по Нуклеарна медицина и самата д-р Ваня Митова.

Целта на онкокомисията е да улесни пациентите в достъпа им до различни медицински специалисти, които да разгледат подробно документацията им, да обсъдят стадия на заболяването, лечебната стратегия в различни етапи на болестта и да предложат поведение и лечение спрямо всеки индивидуален случай.

Решението на Онкологичната комисия дава възможност на пациентите да започнат или да продължат лечението си спокойни, че следват правилния алгоритъм. За консултация с онлайн онкокомисията е необходимо да бъде инсталирано приложението BreastHelp в Healee и да се предостави пълната информация и документация за пациента. Комисията връща обобщен отговор на дадено запитване в рамките на 48 часа. Онлайн онкологичната комисия е особено подходяща за пациенти, които търсят второ мнение, лекувани са в малки лечебни заведения или са от малки населени места, без възможност да се обърнат към специализирани онкологични клиники.

"Година по-късно мога да кажа, че сме успели да поставим добро начало, защото към днешна дата има вече оперирани пациенти, които след като са се преглеждали сами чрез инструкциите на приложението, са открили нещо, което ги е притеснило. Да, пациентките са с рак на гърдата, но са диагностицирани в ранен стадий. Тези спасени човешки животи за мен означават много, защото тези хора за своите близки са целия свят.", това коментира д-р Ваня Митова по време на представяне на модула в приложението за вече диагностицирани пациентки с рак на гърдата.

Тя изрази също увереност, че този модул от приложението BreastHelp ще помогне на тези жени да запазят качеството си на живот, да се обучат да се проследяват, да не изпускат прегледите си и да имат достъп до качествена медицинска информация и качествени специалисти, без да се лутат в системата на здравеопазването. Д-р Митова се надява приложението да стане популярно и сред здравите жени, които чрез него да научат повече за профилактиката на рака на гърдата, за да може България да излезе от черната статистика на заболеваемостта и да се променят нагласите и тенденциите.

Онлайн групи за взаимопомощ

В модула на вече диагностицираните с рак на гърдата пациентки в приложението BreastHelp е разработена онлайн група за взаимопомощ заедно с екипа от Центъра за психологична помощ в болница "Лозенец" с водещи психолози д-р Виолета Азис, Любомир Драганов и Здравка Анина, клиничен психолог и психотерапевт.

Модулът дава възможност на страдащите от рак на гърдата и на техните близки да участват активно в лечебния и възстановителния период във водени от специалист групи за взаимопомощ. Опитът с такъв вид групи показва, че участието в тях води до подобряване на психологическото справяне и адаптацията, повишаване на качеството на живота и на капацитета за личностно израстване, както и понижаване на дистреса и болката.

"Участниците намират защитена среда, в която могат свободно да изразяват това, което чувстват, мислят и си представят, докато изградят готовност да действат. Когато разбират, че не са единствени в преживяванията си, по естествен начин чувството им за изолация и стигматизация намалява. Това е среда, в която могат да се почувстват наистина разбрани от другите. Изразяването на чувствата е пътят към тяхното разбиране и овладяване. Групата дава възможност и за директна подкрепа от другите участници, който от своя страна става свидетел на това как другите се справят. А това мотивира, дава надежда, а и така справянето с трудностите е съвсем различна от самостоятелната борба. Сплотеността позволява на участниците да конфронтират уверено дори най-фундаменталните и болезнени теми, с които се сблъскват и да постигнат вътрешно удовлетворяващ начин на живот. За да бъде групата от максимална полза, участниците първо се срещат с водещите, които ги насочват в малка група, в която всички имат сходни проблеми. Там те получават две безплатни сесии, в които да решат дали групата е подходяща за тях, а след това поемат ангажимент за участие в процеса. Онлайн провеждането на груповите срещи позволява на всеки нуждаещ се да се включи, независимо от това къде се намира и дали е ограничен от някакви обстоятелства.", сподели психологът Любомир Драганов от екипа, който води груповата психотерапия в приложението.