Омбудсманът Диана Ковачева изпрати препоръка до служебния здравен министър Стойчо Кацаров във връзка с критериите на медицинската експертиза и реда за нейното провеждане. Повод са сигнали и жалби до институцията на омбудсмана, в които хората в неравностойно положение търсят съдействие за разрешаване на дългогодишни наболели проблеми. Това съобщават от пресцентъра на омбудсмана.

Ковачева отбелязва, че един от сериозните проблеми, на който до момента не е намерено решение, е определянето от ТЕЛК на срок на инвалидността, който не е пожизнен, при граждани с дефинитивни състояния без възможност за пълно или частично възстановяване.

Тя посочва, че причина за това най-често е изискването на текст от Наредбата за медицинската експертиза, според който при множествени увреждания, някои недефинитивни, срокът на инвалидността се определя от една до три години.

Омбудсманът акцентира, че в голяма част от случаите съпътстващите увреждания, които налагат периодичното преосвидетелстване на граждани, нямат решаващо значение при определяне на общия процент трайно намалена работоспособност или вида и степента на увреждане, а нерядко изобщо не участват при оценката.

Освен това, при преосвидетелстване на тези граждани, от ТЕЛК изискват те да представят документи, доказващи и дефинитивното увреждане.

Според гражданите това е унизително и лишено от всякаква логика изискване, тъй като поставената им диагноза е дефинитивна, тя е окончателна и необратима.

Диана Ковачева посочва още, че честото преосвидетелстване на такива граждани, освен затруднения и финансови разходи за тях, допълнително натоварва и органите на медицинската експертиза.

Общественият защитник препоръчва на здравния министър да се регламентира определянето на пожизнен срок на трайно намалената работоспособност или вид и степен на увреждане за всички случаи, когато водещото увреждане е дефинитивно. Тя настоява още да се ускори въвеждането на информационната система "Медицинска експертиза" и да се създаде възможност за подаване на всички документи за ТЕЛК по електронен път.

В препоръката си до здравния министър, омбудсманът настоява и за засилване на контрола върху дейността на органите на медицинската експертиза, да не се допускат случаи на механично назначаване на допълнителни изследвания и консултации, които не са необходими за експертизата или са налични във вече представените медицински документи.

Ковачева заявява също, че е необходимо навременно да се осигурят на здравноосигурените лица всички необходими изследвания и консултации за експертизата, които да бъдат заплащани от НЗОК.

Омбудсманът настоява за проверки на всички регионални картотеки на медицинската експертиза и ТЕЛК в страната за осигуряване на достъпна среда - пред и в сградите, за явяващите се за освидетелстване и преосвидетелстване хора с увреждания, както и на организацията на работа на комисиите.