39-годишният Данаил Здравков пое управлението на "Топлофикация Велико Търново" АД след оттеглянето на Венцислав Димитров от директорския пост. Той е амбициран да върне доверието на абонатите към дружеството.

Професионалната кариера на инженер Здравков започва през 2003 година в АЕЦ Козлодуй, където е отговарял за ремонта на електродвигатели в зоната със строг режим на блок 5 и блок 6 в Дружеството. От 2009 г. работи в Топлофикация София, където функцията му е била свързана с контрол върху производството на електрическа и топлинна енергия, както и върху цялостната експлоатация на топлофикационната система на София.

Новият ръководител на Топлофикацията в старопрестолния град заяви, че плановете му са насочени към подобряване на качеството на предлаганите услуги, а приоритетната му цел е организирането на кампания, с която да се върнат стари клиенти и едновременно с това да се привлекат нови:

"Предвидили сме допълнителни разходи за ремонтни дейности, които се очаква да подсигурят продължаване на нормалната работа на съоръженията, произвеждащи електрическа и топлинна енергия. Ще направя всичко по силите си, за да създам по-добра комуникация с клиентите и да затвърдя доверието им в Дружеството. "Топлофикация Велико Търново" АД стимулира своите лоялни абонати, които заплащат сметките си в срок, с отстъпки и цена на топлинната енергия под определената от КЕВР", каза инж. Здравков.

"В тази връзка началото ще бъде поставено от информационна кампания, насочена към всички бивши клиенти, на които ще бъдат представени предимствата от преустройството на остарялата вертикална отоплителна инсталация на техните жилища в хоризонтална. Резултатът е, че енергията, отдадена от сградната инсталация в тези сгради намалява над 8 пъти, други предимства са - ясното отчитане на консумацията и индивидуализирането на услугата. Този вариант е подходящ за сгради, в които има домакинства, които напълно са преустановили използването на топлинна енергия", съобщи още новият директор на дружеството.

Той посочи, че в дружеството разполагат с подробни анализи на потреблението на топлинна енергия на своите потребители и на дежурните телефони, освен съдействие при отстраняване на проблеми в сградната инсталация, могат да бъдат предоставени съвети, свързани с постигането на по-добра енергийна ефективност на отопляемите помещения.

Инж. Данаил Здравков насочва усилия и към привличането на кадри с експертни познания в областта. Той смята да осигури работа на млади специалисти без или с малко опит, които да преминат през курс на обучение и да станат част от развитието на Дружеството.